Eerste locatie Senior Smart Living in Schiedam

EERSTE STAP NAAR NIEUWBOUW PARKENTREE

De gemeente Schiedam en ontwikkelaar Blauwhoed hebben een intentieovereenkomst gesloten om de eerste stappen te nemen in de ontwikkeling van een nieuwe buurt volgens het concept ‘Senior Smart Living’. De nieuwe woningen, die gebouwd worden onder de naam ParkEntree, komen aan de Parkweg bij de toegang tot het Beatrixpark.

Phillip Smits, CEO van Blauwhoed: “Schiedam durft te kiezen om ook voor senioren interessante woon- en leefomgevingen te bieden. Een snelgroeiende, vitale, maar vaak vergeten groep als het om wonen gaat. Juist voor hen geldt dat ‘lekker wonen’ meer is dan alleen een huis. Binnen Senior Smart Living staan de kernwaarden verbinden, genieten, ontplooien en leven centraal.”

ParkEntree wordt gebouwd op een mooie plek in de stad, nabij het Beatrixpark en op maar een paar minuten van de historische binnenstad. Wethouder Patricia van Aaken (Ouderenbeleid): “Het aantal senioren blijft ook de komende jaren nog stijgen. En we zien dat mensen steeds langer zelfstandig willen blijven wonen. Wij werken dus graag mee aan het vinden van nieuwe oplossingen die dit aantrekkelijk en mogelijk maken. Zo krijgt ParkEntree naast woningen bijvoorbeeld ook een ‘clubhuis’ waar mensen elkaar kunnen ontmoeten.”

Wethouder Alexander van Steenderen (Bouwen en Wonen): “De plannen voor ParkEntree passen prima bij onze ideeën over levensloopvriendelijk wonen. We willen binnen de stad meer afwisseling met nieuwe aantrekkelijke woongebieden. Zo wordt het woningaanbod gevarieerder en neemt ook de kwaliteit van de omgeving toe.”

Op 25 maart organiseert Blauwhoed een eerste informatiebijeenkomst voor geïnteresseerden.

De intentieovereenkomst is ondertekend namens Blauwhoed door Phillip Smits (CEO) en Eltjo Bouwman (directeur Wonen). Namens de gemeente Schiedam ondertekenden de wethouders Alexander van Steenderen en Patricia van Aaken.

ParkEntree is een ontwikkeling van Blauwhoed, Beyond Now, Syntrus Achmea en Inbo.

Informatiebijeenkomst ParkEntree

Op 25 maart organiseert het team van senior Smart Living een informatiebijeenkomst in het Schravenlant Lyceum in Schiedam. Dit is juist naast de locatie die we komende maanden met de doelgroep gaan ontwikkelen. Klik op het beeld hieronder voor meer informatie.

Woensdag 11 maart

Woensdag 11 maart zal het team van Senior Smart living de eerste overeenkomst tekenen met een Nederlandse gemeente om een ontwikkeling te starten op basis van onze visie en aanpak. De locatie die in een eerste fase aan zo’n 70-120 woningen de ruimte geeft, willen we graag in co-creatie met u willen ontwikkelen. Dat doen we in een werksessie op de locatie. Volgende week kunnen we meer vertellen over de exacte locatie, de planning, de data en meer. Graag tot dan.

Terugkoppeling bijeenkomst SSL Zaandam 4 april 2014

Afgelopen vrijdag 4 april werd in de raadzaal in Zaandam gediscussieerd over Senior Smart Living in de gemeente Zaanstad. Biedt Zaanstad kansen voor het Senior Smart Living woonconcept, gericht op onafhankelijk, betrokken, gelukkig en genietend ouder worden?

Deelnemers aan de bijeenkomst waren zowel Zaankanters als mensen uit de regio en daarbuiten. De houding en uitgangspunten van Senior Smart Living spraken mensen uit beide groepen aan: Aangenaam wonen. Veel groen. Wat minder privé buitenruimte, wat meer collectief. Gedeelde voorzieningen waar je buurtgenoten kunt ontmoeten, maar niet per se hoeft te ontmoeten. Zorgeloos wonen. Zelf initiatief en verantwoordelijkheid nemen. En genieten!

Aandachtspunten die werden meegegeven bij het kiezen van een concrete locatie zijn factoren als geluid, fijnstof en bereikbaarheid. Ook moet de locatie van voldoende omvang zijn om het gewenste aantal voorzieningen te kunnen realiseren. En het buitengebied moet snel toegankelijk zijn. Enkele van de locaties die we de revue lieten voldoen aan alle wensen. Sommige locaties zijn vooral te klein van omvang, of worden in hun kwaliteit teveel beperkt door drukke infrastructuur.

Het team van Senior Smart Living neemt de conclusies van de bijeenkomst mee om nader te bepalen of en hoe een Zaanse locatie ruimte kan bieden aan het concept van Senior Smart Living in vol ornaat. Minimaal één van de besproken locaties biedt in eerste aanleg de mogelijke combinatie van omvang en nabijheid van zowel de levendige stedelijke als de aantrekkelijke en uiteenlopende natuurlijke voorzieningen.

IMG_3105

 

Werksessie in Zaanstad – bent u erbij?

Verbinden, genieten, ontplooien … leven in Zaanstad?
In de ontwikkeling van Senior Smart Living zijn we in gesprek met enkele gemeenten. Sommige trajecten lijken wat sneller te gaan, in andere gemeenten komen locaties iets later beschikbaar. Mogelijk behoren voor wat betreft planning en fasering de gemeenten Rijswijk en Zaanstad tot de koplopers. Voor beide plekken willen we graag de reële interesse peilen en de mogelijke en wenselijke uitwerking voor Senior Smart Living op locatie uitwerken. We willen u dus graag uitnodigen om met ons aan de slag te gaan in twee verschillende workshops.

Hoe wilt u wonen?
Op vrijdag 4 april tussen 13.30 en 16.00 uur organiseert de gemeente Zaanstad samen met het team van Senior Smart Living een werksessie in Zaandam. Samen met u willen we nagaan wat aantrekkelijke locaties zijn voor nieuwe woonconcepten voor senioren en waar en hoe Senior Smart Living in deze gemeente een plek zou kunnen krijgen. Ook horen we graag van u hoe uw volgende woning en woonomgeving er dan uit zou moeten zien.

Zaandam, als hart van Zaanstad is de laatste jaren sterk vernieuwd, met een attractief en gezellig stadscentrum. De stad is goed bereikbaar met de trein en ligt temidden van fraaie natuur zoals het llperveld. Ook de Zaan met zijn historische plekken als de Zaanse Schans en de Verkadefabriek is een lust voor het oog.

Als potentieel geïnteresseerde bewoner bent U van harte welkom op onze werksessie in Zaandam. Deze vindt plaats in het stadhuis van Zaanstad. Laat u het even aan ons weten als u erbij bent? Mail dan naar alex@beyondnow.nl of annelies@beyondnow.nl of bel ons op 06 50685175.

IMG_7342

Senior Smart Living en Rijswijk

Afgelopen vrijdagmiddag zaten Alex en Annelies samen met geïnteresseerden  / nieuwsgierigen in Senior Smart Living in het kantoor van de Rabobank in Rijswijk. Op de agenda: de uitgangspunten van het concept, de huidige stand van zaken en een eventuele landing van Senior Smart Living in Rijswijk.

We concluderen dat de nieuwbouwlocatie RijswijkBuiten een goede plek zou kunnen zijn voor een Zuidelijke Randstadvariant van Senior Smart Living – tegen Delft aan en tegelijkertijd omringd door groen. Speerpunten van RijswijkBuiten zijn onder meer duurzaamheid, een groene stedenbouwkundige opzet en hoogwaardig openbaar vervoer (ambitie: treinstation) in de wijk, wat naadloos aansluit bij de uitgangspunten van Senior Smart Living. De voorkeur van de aanwezige deelnemers heeft een ontwikkellocatie met zo min mogelijk fysieke barrières, zodat er gevoelsmatig één domein kan ontstaan. Tegelijkertijd zou de ontwikkeling voldoende woningen moeten omvatten om verschillende voorzieningen in de buurt mogelijk te kunnen maken. Verbinden is daarmee een belangrijk thema, zowel binnen een locatie voor Senior Smart Living als met de mensen en voorzieningen erbuiten.

We toetsen ook een aantal uitgangspunten van Senior Smart Living onder de aanwezigen. Met een score van 1 tot en met 5: welke uitgangspunten zijn zeer van belang bij de uitwerking van Senior Smart Living naar een locatie en welke minder? Een aantal hoge scores: bij je buren kunnen aanbellen als er wat aan de hand is; goed beveiligde woningen; gebruik van moderne technologie en communicatiemiddelen in en rondom huis; afwisselende architectuur; energiezuinigheid; voldoende faciliteiten naar keuze (sport naast ontmoeting, ontplooiing, etc.). Deze punten verdienen dus extra aandacht in het ontwikkelproces.

Waar we in het plan streven naar een combinatie van grondgebonden en gestapelde woningen, hebben we in het kader van de middag even ingezoomd op beelden van aantrekkelijke appartementen. Wat opvalt is dat kleinschaligheid daarbij goed scoort en aandacht voor een mooie buitenruimte. Dat geldt zowel het goedkope als het duurdere segment. Een vorm als die van kleine terraswoningen zou dus goed passen in Senior Smart Living.

Op maandag 4 april tussen 13:30 en 16:00 vindt er een bijeenkomst plaats in het kader van nieuwe seniorenconcepten / Senior Smart Living in de gemeente Zaanstad. U bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn. Klik hier voor meer informatie.

IMG_6461

 

 

 

 

 

Werksessie in Rijswijk – bent u erbij?

Verbinden, genieten, ontplooien … leven in Rijswijk?
In de ontwikkeling van Senior Smart Living zijn we in gesprek met enkele gemeenten. Sommige trajecten lijken wat sneller te gaan, in andere gemeenten komen locaties iets later beschikbaar. Mogelijk behoren voor wat betreft planning en fasering de gemeenten Rijswijk en Zaanstad tot de koplopers. Voor beide plekken willen we graag de reële interesse peilen en de mogelijke en wenselijke uitwerking voor Senior Smart Living op locatie uitwerken. We willen u dus graag uitnodigen om met ons aan de slag te gaan in twee verschillende workshops.

Hoe wilt u wonen?
Op vrijdag 21 maart tussen 14.00 en 16.00 uur organiseert het team van Senior Smart Living een werksessie in Rijswijk. Samen met u willen we voor een concrete plek in de nieuwbouwlocatie RijswijkBuiten werken aan een mooie buurt voor ons concept.

RijswijkBuiten (www.rijswijkbuiten.nl) is een nieuwbouwlocatie tussen Rijswijk en Delft in. De locatie ligt op slechts enkele minuten van het historische hart van Delft, dicht bij het grote winkelcentrum In de Boogaard in Rijswijk en tegen het Wilhelminapark aan. Ietsjes verderop liggen de Nootdorpse Plassen en de Delftse Hout.

De werksessie zal in het teken staan van de vertaling van het concept zoals we dat eerder hebben ontwikkeld naar de Rijswijkse situatie. In totaal willen we drie sessies organiseren, waarvan de eerste op 24 maart gepland staat. De eerste sessie zal in het teken staan van uw nieuwe woonomgeving, de tweede in het teken van uw woning en op de derde voegen we een en ander samen. Daarna volgt dan de uitwerking van het project, in welke periode we ook graag met u blijven sparren.

Als potentieel geïnteresseerde bewoner bent U van harte welkom op onze werksessie in Rijswijk. Het exacte adres waar we de sessie houden ontvangt u dan. Laat u het even aan ons weten als u erbij bent? Mail dan naar alex@beyondnow.nl of annelies@beyondnow.nl of bel ons op 06 50685175.

IMG_1626

Aan de slag!

Na onze expertmeeting van eind november lijkt het even stil geweest te zijn. Niets is echter minder waar. Ons team is diverse gesprekken gaan voeren met verschillende gemeenten in het land. Daaruit komt veel belangstelling naar voren en een viertal gemeenten die in planning mogelijk voorop kunnen gaan lopen: Zaanstad, Rijswijk, Ede en Schiedam. Vier verschillende gemeenten met elk eigen kwaliteiten, maar ook enkele overeenkomsten. Zo is vanuit elk van de locaties voor ons concept een (historische) binnenstad goed bereikbaar (voor de mogelijke locatie in Rijswijk is dat het op fietsafstand liggende Delft), zijn er verschillende stedelijke voorzieningen in de buurt, waaronder een station en is daarnaast groen en landschap vlakbij.

img10-6569a

Voor de locatie in Zaandam, dat er met zijn vernieuwde stadshart (dat is genomineerd als beste winkelstad van Nederland in 2014) opeens weer mag zijn, organiseren we in maart een workshop die niet zozeer zal gaan over de hoofdlijnen van het concept, maar veel meer concreet zal inzoomen op persoonlijke woonwensen (type, maat, prijsrange etc) en de ideeën om gezamenlijk een buurt leefbaar te maken en te houden. Datum en plaats voor deze bijeenkomst zijn volgende week bekend. Die zullen we dan ook op deze plaats vermelden.