Senior Smart Living en Rijswijk

Afgelopen vrijdagmiddag zaten Alex en Annelies samen met geïnteresseerden  / nieuwsgierigen in Senior Smart Living in het kantoor van de Rabobank in Rijswijk. Op de agenda: de uitgangspunten van het concept, de huidige stand van zaken en een eventuele landing van Senior Smart Living in Rijswijk.

We concluderen dat de nieuwbouwlocatie RijswijkBuiten een goede plek zou kunnen zijn voor een Zuidelijke Randstadvariant van Senior Smart Living – tegen Delft aan en tegelijkertijd omringd door groen. Speerpunten van RijswijkBuiten zijn onder meer duurzaamheid, een groene stedenbouwkundige opzet en hoogwaardig openbaar vervoer (ambitie: treinstation) in de wijk, wat naadloos aansluit bij de uitgangspunten van Senior Smart Living. De voorkeur van de aanwezige deelnemers heeft een ontwikkellocatie met zo min mogelijk fysieke barrières, zodat er gevoelsmatig één domein kan ontstaan. Tegelijkertijd zou de ontwikkeling voldoende woningen moeten omvatten om verschillende voorzieningen in de buurt mogelijk te kunnen maken. Verbinden is daarmee een belangrijk thema, zowel binnen een locatie voor Senior Smart Living als met de mensen en voorzieningen erbuiten.

We toetsen ook een aantal uitgangspunten van Senior Smart Living onder de aanwezigen. Met een score van 1 tot en met 5: welke uitgangspunten zijn zeer van belang bij de uitwerking van Senior Smart Living naar een locatie en welke minder? Een aantal hoge scores: bij je buren kunnen aanbellen als er wat aan de hand is; goed beveiligde woningen; gebruik van moderne technologie en communicatiemiddelen in en rondom huis; afwisselende architectuur; energiezuinigheid; voldoende faciliteiten naar keuze (sport naast ontmoeting, ontplooiing, etc.). Deze punten verdienen dus extra aandacht in het ontwikkelproces.

Waar we in het plan streven naar een combinatie van grondgebonden en gestapelde woningen, hebben we in het kader van de middag even ingezoomd op beelden van aantrekkelijke appartementen. Wat opvalt is dat kleinschaligheid daarbij goed scoort en aandacht voor een mooie buitenruimte. Dat geldt zowel het goedkope als het duurdere segment. Een vorm als die van kleine terraswoningen zou dus goed passen in Senior Smart Living.

Op maandag 4 april tussen 13:30 en 16:00 vindt er een bijeenkomst plaats in het kader van nieuwe seniorenconcepten / Senior Smart Living in de gemeente Zaanstad. U bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn. Klik hier voor meer informatie.

IMG_6461

 

 

 

 

 

Werksessie in Rijswijk – bent u erbij?

Verbinden, genieten, ontplooien … leven in Rijswijk?
In de ontwikkeling van Senior Smart Living zijn we in gesprek met enkele gemeenten. Sommige trajecten lijken wat sneller te gaan, in andere gemeenten komen locaties iets later beschikbaar. Mogelijk behoren voor wat betreft planning en fasering de gemeenten Rijswijk en Zaanstad tot de koplopers. Voor beide plekken willen we graag de reële interesse peilen en de mogelijke en wenselijke uitwerking voor Senior Smart Living op locatie uitwerken. We willen u dus graag uitnodigen om met ons aan de slag te gaan in twee verschillende workshops.

Hoe wilt u wonen?
Op vrijdag 21 maart tussen 14.00 en 16.00 uur organiseert het team van Senior Smart Living een werksessie in Rijswijk. Samen met u willen we voor een concrete plek in de nieuwbouwlocatie RijswijkBuiten werken aan een mooie buurt voor ons concept.

RijswijkBuiten (www.rijswijkbuiten.nl) is een nieuwbouwlocatie tussen Rijswijk en Delft in. De locatie ligt op slechts enkele minuten van het historische hart van Delft, dicht bij het grote winkelcentrum In de Boogaard in Rijswijk en tegen het Wilhelminapark aan. Ietsjes verderop liggen de Nootdorpse Plassen en de Delftse Hout.

De werksessie zal in het teken staan van de vertaling van het concept zoals we dat eerder hebben ontwikkeld naar de Rijswijkse situatie. In totaal willen we drie sessies organiseren, waarvan de eerste op 24 maart gepland staat. De eerste sessie zal in het teken staan van uw nieuwe woonomgeving, de tweede in het teken van uw woning en op de derde voegen we een en ander samen. Daarna volgt dan de uitwerking van het project, in welke periode we ook graag met u blijven sparren.

Als potentieel geïnteresseerde bewoner bent U van harte welkom op onze werksessie in Rijswijk. Het exacte adres waar we de sessie houden ontvangt u dan. Laat u het even aan ons weten als u erbij bent? Mail dan naar alex@beyondnow.nl of annelies@beyondnow.nl of bel ons op 06 50685175.

IMG_1626