Dansen in Seniorenstad

“Het belangrijkste is dat Seniorenstad een plek wordt waar je bezig kunt zijn. Waar je betekenis kunt geven aan je leven.”

In gesprek met Martin Anker

Martin Anker woont samen met zijn vrouw Myrna in Nieuwpoort. Hij is de leeftijd van 65 jaar al gepasseerd, maar werkt nog steeds met veel plezier als eigen ondernemer. Hij heeft veel van de wereld gezien. Ook in Nederland rijdt hij overal en nergens naartoe.

Van begin af aan is Martin geïnteresseerd in de plannen voor Seniorenstad. “Samen wonen met andere actieve en gelijkgestemde mensen”, dat idee spreekt hem en Myrna erg aan. In de eerste plaats voor de gezelligheid. Leuke dingen kunnen doen met elkaar. En in de tweede plaats vanwege de zorg voor elkaar. “Je helpt elkaar als het nodig is. En dat is een veilig idee.”

Martin denk ook actief mee in het ontwikkelproces. “Het belangrijkste is dat Seniorenstad een plek wordt waar je bezig kunt zijn. Waar je betekenis kunt geven aan je leven.” Daarvoor is het belangrijk dat er ook voorzieningen zijn voor bewoners. Of, in elk geval, “faciliteiten die het mogelijk maken om gezellig samen te komen met bewoners.” Dan kan in of rondom het zwembad, of op de mini-golfbaan, of bij de jeu-des-boules-baan (met dakje, zodat je ook in de regen kunt jeu-des-boulen). Maar er moet zeker ook een gezellige ruimte zijn om zelf dingen te organiseren. Dansavonden bijvoorbeeld. Martin en zijn vrouw zijn al jaren lang fanatieke dansers. “We hebben een hoop lol op de dansschool…” Martin zou het erg leuk vinden om ook in Seniorenstad dansavonden of danscursussen te organiseren (Binnenkort organiseert Martin een groot feest voor de dansschool bij hem thuis, met band en al…). Maar ook andersoortige activiteiten moeten kunnen. “De mogelijkheden moeten er zijn om samen lekker bezig te zijn.”

De voorkeur van Martin gaat uit naar een bosrijke omgeving. Zijn vrouw en hij wonen nu in Nieuwpoort en dat is heel landelijk. “Dat kennen we nu dus al. Weer eens iets anders is ook leuk.” Van het lijstje uit de enquête gaat de voorkeur uit naar de zuidrand van de Veluwe.

Martin stelt zich bij Seniorenstad wel een eigen gemeenschap voor. Geen dikke muren eromheen, maar vanuit veiligheidsoverwegingen hoeft niet elke wildvreemde van hem te allen tijde naar binnen te kunnen. Electronisch contact faciliteren tussen bewoners vindt Martin ook wenselijk. Dan kun je verbinding maken in geval van nood. “Maar ook gewoon voor leuk! Kijken waar iemand uithangt, om misschien samen wat te doen.”

Ten aanzien van de huizen geeft Martin aan dat het geen massieve woonblokken moeten worden. Wel: kleinschalig, sfeervol, groen… Een appartement op de bovenste verdieping ziet Martin ook wel zitten. Dat geeft een veilig gevoel. En je hebt mooi uitzicht…over de bomen.

Als het even kan moet Seniorenstad gelijk groots starten. Dus met een behoorlijk aantal huizen. “Je doet wat of je doet niets.” Er moeten ook vanaf het eerste moment voorzieningen of ontmoetingsfaciliteiten zijn. Mogen de voorzieningen ook door bewoners van buiten Seniorenstad gebruikt worden? Wat Martin betreft wel, mits zij het ook gezellig vinden om met leeftijdsgenoten samen dingen te doen. Wel gelijkgestemden dus. En geen mensen die geen zorg hebben voor hun omgeving. Dat geldt overigens ook voor bewoners zelf: respect is zeker van belang. “Normale omgangsvormen”.

En, als het zover is, natuurlijk ook nog van belang: “ons huidige huis verkopen.” Dat lukt in de huidige woningmarkt niet altijd van de een op andere dag… Het zou zeer welkom zijn als het team van Seniorenstad daar ook in mee kan denken.

Eerste resultaten enquête – de koplopers

Zoals eerder al medegedeeld hebben we onlangs een enquête gelanceerd over seniorenstad, en allereerst onder de mensen die ons al enkele jaren volgen en een paar anderen. Met name de koplopers, zou je kunnen zeggen. Dank voor uw deelname als u de enquête heeft ingevuld! In de komende weken zullen we via het platform Goed & Wel de enquête onder een grotere groep mensen onder de aandacht brengen. De resultaten daaruit communiceren we zo rond de zomer.

In beide enquêtes vragen we mensen onder meer naar hun interesse in seniorenstad en hun verwachtingen bij het wonen en leven alhier. Het enthousiasme voor seniorenstad is enorm. Graag geven we u als betrokkene alvast een voorproefje van de eerste resultaten.

img95987a

Van de bijna 200 mensen die de enquête tot nu toe hebben ingevuld, wil zo’n 40% graag in seniorenstad wonen. 43% weet het nog niet, maar staat er zeker voor open. Veel gehoorde argumenten om in seniorenstad te willen wonen: Wonen met gelijkgestemden – mensen met dezelfde belangstellingen. Actief zijn! Voorzieningen en activiteiten in je buurt die zijn afgestemd op de wensen van senioren en “waar je met behoud van zelfstandigheid en vrijheid sámen gebruik van kunt maken.” Comfort, rust en vrijheid. En, “het is een veilig gevoel om omringd te zijn door mensen die naar elkaar omzien.” Meer dan de helft van de potentiële toekomstige bewoners in seniorenstad (52%) zou bovendien graag op vrijwillige basis iets willen betekenen of ontplooien in seniorenstad; 18% zou graag iets willen ondernemen op betaalde basis. Van de mensen die niet in seniorenstad willen wonen (17%) is de belangrijkste reden dat zij graag wonen tussen mensen van alle leeftijden.

Een groot deel van de mensen die in seniorenstad wil wonen (41%) denkt graag vanaf het begin mee met de professionals over het concept van seniorenstad: wat er komt en hoe het eruit komt te zien. Daarnaast willen mensen graag meedenken over het ontwerp van hun eigen huis (32%) of over de inrichting van de openbare ruimte (23%). In het ontwikkelproces van seniorenstad bieden we dan ook voor al deze manieren van betrokkenheid de ruimte.

We vragen in de enquête ook naar de bereidheid van mensen om voor seniorenstad naar een andere regio te verhuizen. 24% wil dat niet; maar liefst 76% zou dat zeker overwegen. Natuurlijk hangt dat ook af van waar seniorenstad dan gebouwd wordt…

Op dit moment voeren wij gesprekken met gemeenten in vier Nederlandse regio’s. In de enquête toetsen we naar welke van deze regio’s de voorkeur uitgaat. Tot nu toe gaan de meeste stemmen naar de Zuidrand van de Veluwe, gevolgd door de Bollenstreek tussen Leiden en Haarlem. Op de derde plaats komt het Plassengebied tussen Amsterdam en Utrecht en als vierde de groene regio tussen Den Haag en Rotterdam.

De enquête staat nog steeds op internet. De aankomende weken willen we nog meer mensen de gelegenheid geven om de enquête in te vullen, zodat we een nog beter beeld krijgen van de voorkeuren en verwachtingen van geïnteresseerden in seniorenstad. U kunt ons daarbij helpen door de link van de enquête ook binnen uw eigen vriendenkring rond te sturen. Zodra er weer resultaten bekend zijn koppelen we deze natuurlijk aan u terug.

Op 5 juli organiseren we weer een workshop met geïnteresseerde bewoners.

Hartelijke groet,

Namens het team van seniorenstad,

Alex Sievers