Resultaten enquête

De afgelopen maanden hebben we een enquête uitgezet over ons project Senior Smart Living en de eerste concrete ontwikkeling daarvan: ParkEntree in Schiedam. 262 mensen, allen ouder dan 55, hebben hun ideeën in deze enquête met ons gedeeld. De respondenten zijn vaak mensen die via de website van ParkEntree geattendeerd zijn op de enquête, en zo verwachten wij, op zijn minst enigszins geïnteresseerd zijn in dit project. In deze blog zullen we enkele bevindingen uit de enquête delen.

Als we vragen naar maximaal drie dingen waar de respondenten blij van worden komt een mooie mix van genieten, verbinden en ontplooien – de kernwaarden die we met Senior Smart Living willen waarmaken – naar voren. “Lekker in de zon zitten”, “Hobby’s en sporten” en “Samen leuke dingen doen”, scoren alle ruim boven 60%. Maar ook “Iets voor anderen betekenen” en “Kennis vergaren en delen” past goed bij de doelgroep.

Vervolgens stelden we de volgende vraag: Als u nadenkt over uw ideale woonsituatie voor de nabije toekomst, welke maximaal drie dingen zijn dan belangrijk? Het meest gegeven antwoord was met 84% “een huis om onbezorgd oud te worden”. Niet geheel verwonderlijk wellicht, zoals ook de “veilige omgeving” en het “weinige onderhoud aan huis en tuin” het met ruim 70% heel goed doen. Helemaal onderaan scoort “het blijven wonen in de mij vertrouwde gemeenschap of buurt” slechts 27%. De doelgroep laat zich duidelijk niet tegenhouden om te verhuizen naar een andere omgeving als daar de leefkwaliteit die zij voorstaan te vinden is. Voorzieningen in de nabijheid worden op prijs gesteld (67%), maar dat hoeven niet echt zorgvoorzieningen te zijn gezien de score van slechts 33%. Bijzonder is natuurlijk dat overheidsbeleid vaak juist uitgaat van het blijven wonen in de eigen buurt en de directe nabijheid van zorgvoorzieningen.

In volgende vragen zijn we ingegaan op wensen rond huur en koop, verhuisgeneigdheid en dergelijke. 23% heeft geen verhuisplannen of gaat daar pas na 5 jaar nadenken over een verhuizing. Meer dan 60% ziet zichzelf binnen twee jaar wel verhuizen. Een grote groep derhalve.

Iets meer dan de helft van deze groep zoekt een gelijkvloers appartement. Iets minder dan de helft zoekt het grondgebonden, waarbij ook een gelijkvloerse vorm de voorkeur geniet. Een klein deel, 4%, is op zoek naar een groepswoning met gedeelde voorzieningen.

Ook aardig als we kijken naar de wensen: de groep met een voorkeur voor koop is even groot als de groep met een voorkeur voor huur. Velen weten het ook nog niet. Aanbod schept in deze ook een vraag.

Tot slot vroegen we ook naar diensten en de eigen inzet van de senioren in hun woonomgeving. Interessant is om te zien dat slechts 28% van de respondenten niet via vrijwillige inzet wil bijdragen. Alle anderen willen dat wel, waarbij het runnen van een gemeenschappelijke voorziening erg populair is. Meer dan 45% van de respondenten ziet zichzelf hierin een rol spelen. Onderhoud van gemeenschappelijke ruimten en het organiseren van activiteiten scoren iets minder, maar bieden mooie haakjes om in Senior Smart Living te komen tot een buurtje waar mensen met elkaar willen werken aan sociale duurzaamheid.

 

Eerste resultaten enquête – de koplopers

Zoals eerder al medegedeeld hebben we onlangs een enquête gelanceerd over seniorenstad, en allereerst onder de mensen die ons al enkele jaren volgen en een paar anderen. Met name de koplopers, zou je kunnen zeggen. Dank voor uw deelname als u de enquête heeft ingevuld! In de komende weken zullen we via het platform Goed & Wel de enquête onder een grotere groep mensen onder de aandacht brengen. De resultaten daaruit communiceren we zo rond de zomer.

In beide enquêtes vragen we mensen onder meer naar hun interesse in seniorenstad en hun verwachtingen bij het wonen en leven alhier. Het enthousiasme voor seniorenstad is enorm. Graag geven we u als betrokkene alvast een voorproefje van de eerste resultaten.

img95987a

Van de bijna 200 mensen die de enquête tot nu toe hebben ingevuld, wil zo’n 40% graag in seniorenstad wonen. 43% weet het nog niet, maar staat er zeker voor open. Veel gehoorde argumenten om in seniorenstad te willen wonen: Wonen met gelijkgestemden – mensen met dezelfde belangstellingen. Actief zijn! Voorzieningen en activiteiten in je buurt die zijn afgestemd op de wensen van senioren en “waar je met behoud van zelfstandigheid en vrijheid sámen gebruik van kunt maken.” Comfort, rust en vrijheid. En, “het is een veilig gevoel om omringd te zijn door mensen die naar elkaar omzien.” Meer dan de helft van de potentiële toekomstige bewoners in seniorenstad (52%) zou bovendien graag op vrijwillige basis iets willen betekenen of ontplooien in seniorenstad; 18% zou graag iets willen ondernemen op betaalde basis. Van de mensen die niet in seniorenstad willen wonen (17%) is de belangrijkste reden dat zij graag wonen tussen mensen van alle leeftijden.

Een groot deel van de mensen die in seniorenstad wil wonen (41%) denkt graag vanaf het begin mee met de professionals over het concept van seniorenstad: wat er komt en hoe het eruit komt te zien. Daarnaast willen mensen graag meedenken over het ontwerp van hun eigen huis (32%) of over de inrichting van de openbare ruimte (23%). In het ontwikkelproces van seniorenstad bieden we dan ook voor al deze manieren van betrokkenheid de ruimte.

We vragen in de enquête ook naar de bereidheid van mensen om voor seniorenstad naar een andere regio te verhuizen. 24% wil dat niet; maar liefst 76% zou dat zeker overwegen. Natuurlijk hangt dat ook af van waar seniorenstad dan gebouwd wordt…

Op dit moment voeren wij gesprekken met gemeenten in vier Nederlandse regio’s. In de enquête toetsen we naar welke van deze regio’s de voorkeur uitgaat. Tot nu toe gaan de meeste stemmen naar de Zuidrand van de Veluwe, gevolgd door de Bollenstreek tussen Leiden en Haarlem. Op de derde plaats komt het Plassengebied tussen Amsterdam en Utrecht en als vierde de groene regio tussen Den Haag en Rotterdam.

De enquête staat nog steeds op internet. De aankomende weken willen we nog meer mensen de gelegenheid geven om de enquête in te vullen, zodat we een nog beter beeld krijgen van de voorkeuren en verwachtingen van geïnteresseerden in seniorenstad. U kunt ons daarbij helpen door de link van de enquête ook binnen uw eigen vriendenkring rond te sturen. Zodra er weer resultaten bekend zijn koppelen we deze natuurlijk aan u terug.

Op 5 juli organiseren we weer een workshop met geïnteresseerde bewoners.

Hartelijke groet,

Namens het team van seniorenstad,

Alex Sievers

Uw mening, 4

Wij zijn blij om te zien dat u met grote regelmaat, en enthousiast, reageert op de verschillende vragen op deze site, waaronder de vraag of u met andere actieve 55-plussers wilt wonen in seniorenstad. Hieronder nog eens een kleine dertig reacties van verschillende mensen.

Hebt u uw mening nog niet gegeven, dan kan dat natuurlijk nog steeds via deze link, en kijk ook eens op onze facebook pagina en wordt vrienden met Marian Doet. Haar pagina is het platform dat we inzetten om inzicht te krijgen in de gewenste activiteiten en voorzieningen in seniorenstad. Deel daarom de dingen die u boeiend of leuk vindt voor en in seniorenstad ook met Marian.

img39586

Betaalbare woningen en geen behoefte meer voor de zorgen voor oudedag voorzieningen het moet prettig wonen zijn in een gevarieerde samenstelling van ouderen met goede voorzieningen en indien mogelijk met leuke entertainment mogelijkheden.

——————————————————————-

Wij zijn benieuwd naar het vervolg op deze actie

——————————————————————-

Ga door, alleen duurt het wel lang

——————————————————————-

moet wel in de buurt of in Maastricht liggen. Enkele gelijkgezinden in de omgeving.

——————————————————————-

Richt je op Seniorenwoonkernen voor senioren, klinkt naar mijn mening beter dan Seniorenstad.

——————————————————————-

mijn voorkeur gaat uit naar een veilige woning waar de vrijheid toch hoog in het vaandel staat, dus geen georganiseerde bijeenkomsten voor mij.

——————————————————————-

Op de nieuw ingeslagen weg voortgaan. Ben inmiddels wel 60+ Met vriendelijke groet

——————————————————————-

Is er een kans voor ons ?

——————————————————————-

niet te ver van openbaar vervoer

——————————————————————-

Zou graag iets meer weten over de wat oudere senioren, zeg maar vanaf zo’n 70 jaar. Wat als je gaat dementeren, moeilijk ter been wordt bijv. Kortom als de lichamelijke gesteldheid terug gaat lopen. Er wordt steeds gesproken over actieve 55plussers, maar loont het voor de ouderen en wat minder validen ook om op zo’n project in te schrijven, ergo zijn daar straks voldoende voorzieningen voor, zoals hulp in huishouding, hulp bij vervoer om maar wat te noemen. Of wordt het dan toch verzorging -of verpleeghuisoverplaatsing ?????

——————————————————————-

Rust zoeken en niet gestoord worden door anderen. Dat is wat wij zoeken. Liggen hier kansen? (Ook voor ons)

——————————————————————-

Dat er beveiliging is, in de vorm van camera’s of beveilings wacht. Huurwoningen, sport ruimte, binnenzwembad, recreatieruimte, dokterspost, tandartspraktijk

——————————————————————-

dat men nog zelfstandig kan wonen; meestal hebben de nieuwe woningen GEEN berghok meer. je levert toch al meer dan 80% in van een groot huis naar kleiner wonen. niet ver van een winkelcentrum, zodat je toch nog zelfs je boodschappen kan doen en niet afhankelijk van anderen bent, wij rekenen NIET meer op een auto (eigen vervoer). meestal zijn de nieuwe woningen of seniorenflats TE ver van een winkelcentrum zo kan je ook geïsoleerd raken. openbaar vervoer moet ook makkelijk bereikbaar zijn om naar een ziekenhuis te kunnen gaan voor controles. en natuurlijk betaalbaar!

——————————————————————-

Gelijkvloerse woningen bouwen i.v.m. invaliditeit. De auto bij het huis parkeren. Het project bouwen dicht bij een centrum zodat men wel betrokken blijft met de buitenwereld.

——————————————————————-

ga vooral door met het onder de aandacht brengen van deze problematiek en het realiseren van dit initiatief. Samen kunnen we wellicht bereiken wat individueel niet mogelijk is en maak gebruik van al aanwezige faciliteiten voor onze leeftijdsgroep (vb verenigingen voor sport, dans, ontspanning, etc)

——————————————————————-

Doorgaan!

——————————————————————-

Vooral doorgaan

——————————————————————-

Ga zorgvuldig te werd en wees niet te optimistisch

——————————————————————-

Doorgaan

——————————————————————-

laat ook een seniorstad ontstaan in Limburg (midden/zuid)

——————————————————————-

Houdt het betaalbaar ,desnoods met minder faciliteiten .

——————————————————————-

Voortvarend te werk gaan. Politiek draagvlak creëren. Leren van buitenlandse voorbeelden.

——————————————————————-

Ik hoop dat er ook voor mensen met een beperkt inkomen mogelijkheden komen om in seniorenstad te wonen: huurwoning. Ik heb altijd goed verdiend, maar ben jaren geleden helaas in de WAO terecht gekomen. Wij zouden graag in “Seniorenstad” willen wonen, maar hebben helaas geen mogelijkheid meer om grote bedragen te investeren in een woning

——————————————————————-

laat mij weten zodra meer gegevens beschikbaar zijn

——————————————————————-

realiseren!

——————————————————————-

s.v.p. nu doorgaan met de plannen

——————————————————————-

Voldoende voorzieningen op het gebied van gezondsheidszorg, zoals o.a. (wijkcentrum) met daarin een wijkverpleegkundige, huisarts, apotheek, fysio, restaurant, politie etc, kleine winkeltjes voor de dagelijkse benodigdheden maar geen supermarkten of andere winkelketens zodat de wat ouder wordende mens nog lang zelfstandig kan funktioneren en genieten van een rustige omgeving waarin toch alle facetten van het leven verweven zijn. Voldoende parkeerruimte voor de eigen auto om de wat verder gelegen voorzieningen zoals supermarkten, bouwmarkten, ziekenhuis etc etc zelfstandig te kunnen bereiken. Ook openbaar vervoer voorzieningen dienen aanwezig te zijn. Voldoende groenvoorzieningen, bomen, struiken en waterpartijen. Op het gebied van energievoorziening zo duurzaam mogelijk gebruik maken van zon- en wind.

——————————————————————-

Dat u zich hard maakt dat er ook werkelijk zo’ n stad komt

——————————————————————-

doelstelling hoog houden. Doorgaan