Vragen en Antwoorden

We hebben enkele veel gestelde vragen over senior smart living op een rijtje gezet, alsmede de antwoorden vanuit onze ambitie in het project.

1. Waar ligt Senior Smart Living?
We ontwikkelen op meerdere locaties in Nederland buurten vanuit het gedachtegoed van Senior Smart Living. De eerste gemeente waar we onze visie hebben gerealiseerd is Schiedam. Kijk ook op www.parkentree.nl. De tweede locatie ligt in Nieuwleusen: Buurtschap De Deel. Maar ook in Wierden en Oisterwijk werken we hard aan nieuwe communities.

2. Komen er meer ontwikkelingen in Nederland?
Vast en zeker.

3. Waarom ontwikkelen jullie Senior Smart Living niet in Spanje?
Er zijn in Nederland ook doelgroepen die zo willen wonen. Er is veel vraag.

4. Welke huizentypen zijn er in Senior Smart Living?
Van alles; gestapeld en grondgebonden. Wat meer patio’s en misschien een ‘woongroep’? De privé-buitenruimten zullen over algemeen wat kleiner zijn ten gunste van een mooi en ruim openbaar gebied. Ook is er een centrale brink of hof met woningen en voorzieningen rondom.

5. Staat er een hek om de woonbuurt? Is Senior Smart Living een gated community?
Nee, wel vinden we veiligheid van groot belang, en houden daarmee ook rekening in het fysieke en sociale ontwerp. Uiteindelijk zijn de bewoners, ook in de toekomst diegenen die bepalen hoe aspecten als veiligheid geregeld worden.

6. Wie is de doelgroep?
De doelgroep is 55plus. Waarschijnlijk niet de mensen die gaan ‘overwinteren’, maar eerder mensen die dicht bij hun huidige sociale netwerk willen blijven en tegelijkertijd ook dat vakantiegevoel willen ervaren. Mensen die meer dan gemiddeld betrokken zijn met hun omgeving (actief, vrijwillige inzet voor de buurt en elkaar). Maar, dé senior bestaat natuurlijk niet. We verwachten de nodige variatie in leefstijlen.

7. Hoe organiseer je dat er geen jongere mensen komen te wonen?
We verwachten dat dat vanzelf zal gaan. Je zou een en ander kunnen vastleggen in de VvE (koop- en huurcontracten). Het belangrijkste is dat de buurt zo aantrekkelijk is voor senioren dat jongeren zich er minder mee vereenzelvigen en er daarom zelf minder snel voor zullen kiezen er te gaan wonen.

8. Dus de inwoners van Senior Smart Living zien nooit meer jonge mensen?
Nee, zeker niet. Jongere mensen waaronder kinderen en kleinkinderen komen op bezoek, kunnen als introducé ook gebruik maken van de voorzieningen en ze kunnen er ook werken. Bovendien is de inbedding van de wijk zodanig in de bestaande omgeving (dichtbij stads/dorpskern van bestaande woonplaats) dat van isolatie geen sprake is.

9. Mogen jongere mensen er wel werken of komen?
Uiteraard.

10. Zijn er scholen in Senior Smart Living?
Nee, niet voor schoolkinderen. Waarschijnlijk komen er wel onderwijsfaciliteiten en cursusruimten voor senioren.

11. Wie betaalt de voorzieningen in Senior Smart Living?
Dat betalen de bewoners zelf via een lidmaatschap, waarnaast we ook denken dat ensen zelf activiteiten zullen verrichten en zich vrijwillig inzetten. Dan is er dus minder geld nodig om de voorzieningen blijvend te laten zijn.

12. Welke voorzieningen zijn er minimaal?
Voorzieningen die passen bij de kernwaarden verbinden, genieten, ontplooien, leven. Deze zijn dus vaak recreatief van aard. Er kan ook een huisartsenpost komen, maar eerder denken wij aan fitness, tuinieren, tekenklas, muziek, tennis, zwemmen, etc. De voorzieningen zijn daarbij laagdrempelig en betaalbaar binnen handbereik van de bewoners.

13. Is deelname aan de activiteiten verplicht?
Nee.

14. Hoe groot wordt Senior Smart Living?
Dat weten we nog niet. We willen graag een dynamische wijk en voorzieningen die betaalbaar zijn en bereikbaar voor de bewoners. Daar hoort een schaalniveau bij dat op verschillende plekken kan variéren afhankelijk van wat er al is in de omgeving. Ook willen we graag een blijvende kwaliteit opdat de wijk ook in de toekomst aantrekkelijk blijft voor oudere en jongere senioren.

15. Hoe ziet Senior Smart Living er uit?
Dat zal van locatie tot locatie verschillen. Er komt in ieder geval een clubhuis met diverse voorzieningen en dynamiek, waar veel te doen in het openbaar gebied en mensen elkaar gemakkelijk kunnen ontmoeten. Daarnaast gaat het concept uit van de menselijke maat, geven we (indien mogelijk) ruimte voor electrisch vervoer, is het ingebed in een groen/blauw landschap (vakantiegevoel), gemoedelijke sfeer. De architectuur is nog nader te bepalen afhankelijk van locatie en in samenspraak met de doelgroep.

16. Hoeveel kost eea? Huizen, activiteiten, voorzieningen, investeringen en exploitatie
Dit werken we nog nader uit. Uitgangspunt in de prijsstelling van de woningen is dat we voor alle inkomensgroepen bereikbaar zijn. Daarnaast zal er een bijdrage zijn voor de lange en de andere voorzieningen. Die kosten zullen beperkt blijven en vergelijkbaar zijn met een abonnement op een sportclub.

17. Hoe duurzaam is Senior Smart Living?
Heel duurzaam, in de lijn van wat de doelgroep belangrijk vindt. Waar onze doelgroep aangeeft de ‘planeet goed te willen achterlaten’, en veel verantwoordelijkheidsgevoel te hebben, willen wij dat faciliteren. Wat dat voor ecologie en installatietechniek betekent werken we nog nader uit.

18. Hoe gaan jullie om met zorg?
Zorg is niet onze insteek. Wel het ontzorgen. Wel zullen we in de planvorming ruimte reserveren om er wellicht in een later stadium invulling aan te kunnen geven als het vanuit de bewoners gevraagd wordt.

19. Als ik ouder word, en zorg nodig heb, kan ik dan in Senior Smart Living blijven wonen?
Uiteraard; professionele zorg zal alleen niet ter plekke aanwezig zijn. Wel zal de professionele zorg goed georganiseerd worden, om toch binnen korte tijd aanwezig te zijn in geval van nood. Daarnaast is de organisatie van Senior Smart Living optimaal toegesneden op onderlinge aandacht en mantelzorg. Een en ander willen we nog nader uitwerken met doelgroep.

20. Is Senior Smart Living niet juist een voorbeeld van segregatie?
Nee. Senior smart Living is juist een voorbeeld van een plek waar mensen binding hebben met elkaar. Dat betekent integratie van mensen in een maatschappij die misschien iets anders is dan wij nu in Nederland kennen. Het kabinet Rutte spreekt nu van de participatiesamenleving. Senior Smart Living kan daarvan een mooi eerste voorbeeld worden. Overigens, Nederland zit nu statistisch wellicht mooi in elkaar, maar tegelijkertijd zijn er 500.000 eenzame ouderen. Dat lijkt ons niet het aantrekkelijke perspectief voor de toekomst.

21. Waarin verschilt Senior Smart Living van andere buurten?
De organisatie is anders, met beheer door de Stichting Vitaal&Zo van openbare ruimte en voorzieningen/activiteiten bedoeld voor de doelgroep. Groen heeft meer functies passend bij de doelgroep bijv. recreactie en sport, zitjes, jeu-de-boules, tuinieren, moestuin, etc. Kleinere privétuinen maar veel groen/blauw in openbaar gebied. Er zijn veel plekken om elkaar te ontmoeten. En ook gebruike we slimme technieken om het leven te veraangenamen.

22. Waarom Beyond Now als (concept)ontwikkelaar:
We hebben al meer dan 20 jaar ervaring in wonen voor mensen die net wat ouder zijn. We gieten hun wensen niet als sausje over een al ontworpen project, maar ontwerpen op basis van de wensen van de doelgroep 55-plus.

Mist u uw vraag in deze opsomming? Laat het ons weten!

5 Replies to “Vragen en Antwoorden”

  1. Beste Marianne,

   Onze insteek is dat ook niet-bewoners gebruik kunnen maken van een deel van de voorzieningen die we realiseren. Hoe dat precies vormgeven wordt, is vooral ook aan de bewoners, met wie we in co-creatie onze ontwikkelprocessen in gaan.

   hartelijke groet
   Alex

 1. Waarom is er zo weinig aanbod in huurwoningen?
  Wij hebben altijd gehuurd en kunnen niet meer kopen.
  Met ons zijn er velen…

  1. Dank voor uw bericht. In de loop van dit jaar komt er aanbod van 10 vrije sector huurwoningen in ParkEntree. Wellicht zit daar iets voor u bij? Ze wordt op dit moment al gebouwd.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.