Expertmeeting Senior Smart Living groot succes

Op vrijdag 29 november vond een expertmeeting plaats over Senior Smart Living. Samen met professionals van gemeenten en corporaties deelden we inspiratie en meer informatie over het woon- en leefconcept voor 55+’ers die graag zelf het roer in handen houden en bij elkaar wil wonen. Met ‘we’ bedoelen we initiatiefnemers én ambassadeurs. Want we delen het gedachtengoed van Senior Smart Living inmiddels met enkele honderden geïnteresseerden, van wie velen op 29 november graag hun verhaal wilden vertellen. De expertmeeting was een groot succes: een volle zaal, veel interactie, aansprekende presentaties van professionals en van ambassadeurs en positieve reacties!

Alex Sievers (Beyond Now) prikkelde de deelnemers met inspirerende uitspraken, cijfers over de vergrijzing en een toelichting op het ontstaan van ons initiatief. “dentiteit is belangrijk en de herkenning van mensen in de waarden verbinden, genieten, ontplooien. Het gaat daarbij niet om de stenen, maar om samen leven”. Ambassadeurs van het eerste uur riepen de gemeenten op meer aandacht te hebben voor senioren en vertelden vol overtuiging waarom Senior Smart Living zo snel mogelijk gerealiseerd moet worden en dat ze nu eens echt aan de slag moeten te gaan. Martin Anker zei onder meer: “Als je bezig en druk blijft, heb je niet zoveel behoefte aan zorg”. Johanna Halfschepel: “Niet weggestopt worden achter glas in een tweekamer-appartement” en, voegde ze daaraan toe: “Senior Smart living stimuleert je om actief te blijven”.

img11-0681

img11-0691

Peter Appeljan (Syntrus Achmea) gaf aan waarom Syntrus Achmea Real Estate & Finance zeer serieus is geïnteresseerd in Senior Smart Living en afname van huurwoningen in het concept. Yvonne van Mierlo (Blauwhoed) vertelde over het leefconcept en de co-creatie met ambassadeurs die vanaf het prille begin worden betrokken. Senioren nemen het heft in eigen handen, willen bij elkaar wonen en gaan dat organiseren. Wij faciliteren dat: samen met hen zijn we de participatiesamenleving in het klein. Wilco van Oosten (Inbo) presenteerde de eerste schetsen van de ruimtelijke vertaling van het concept.

Bij de vertegenwoordigers van de gemeenten is er de overtuiging dat we met Senior Smart Living een waardevolle oplossing realiseren voor een kwalitatieve vraag. Zo hebben onder andere deelnemers van gemeente Katwijk en Zaanstad interesse om de concrete mogelijkheden te bespreken. Het Senior Smart Living team heeft de komende tijd meerdere gesprekken met gemeenten die als eerste interesse in het concept hebben getoond.

De kern van Senior Smart Living

Op een drietal panelen willen we de kern van Senior Smart Living vangen. De boodschap is tot stand gekomen in de werksessies van het afgelopen jaar. De panelen zijn bijgevoegd in dit bericht en eventueel ook te downloaden. Spreekt de inhoud u aan? Wat wel, wat niet? We stellen uw reacties zeer op prijs.

Senior Smart Living 1

Senior Smart Living 2

Senior Smart Living 3

Voor een mooiere en scherpere afdruk kunt u beiden bovenstaande panelen hieronder desgewenst als pdf (ca 750 kB) downloaden:

download paneel 1

download paneel 2

download paneel 3

Uitnodiging Expertmeeting op 29 november

Senior Smart Living – een nieuw leefconcept in tijden van vergrijzing en participatie

Expertmeeting 29 november van 9.30 – 12.00 in Woudenberg

Blauwhoed, Inbo en Beyond Now werken aan het project Senior Smart Living. Vastgoedbelegger Syntrus Achmea Real Estate & Finance is voor hun klanten, Nederlandse Pensioenfondsen, geïnteresseerd in dit deel van de woningmarkt en is als mogelijke investeerder betrokken bij het project.

Senior Smart Living is doorontwikkeling van het gedachtengoed van Seniorenstad, een visie op een comfortabele leefomgeving voor senioren. En met speciale aandacht voor leefbaarheid, duurzaamheid, mobiliteit en communicatie voor de mensen die de 55 gepasseerd zijn. Een gedachtengoed dat we inmiddels delen met enkele honderden geïnteresseerden in het project.

Senior Smart Living dus, in een tijd die vraagt om nieuw elan. Denk alleen maar aan de kwakkelende woningmarkt, de enorme hervormingen en bezuinigingen in welzijn en zorg en de tegelijkertijd grote vraag naar aantrekkelijke woningen en woonomgevingen voor senioren. Of aan de nieuwe generatie ouderen die graag zelf het roer in handen houdt, actief is en wil blijven, sociaal contact belangrijk vindt, betrokken is en dat gevoel wil delen met generatiegenoten, én ook bij elkaar wil wonen.

In Senior Smart Living zien wij een enorme kans om op onderscheidende en vooruitstrevende/innovatieve wijze in te spelen op de behoeften van 55-plussers en onze maatschappij in brede zin. Laten wij als professionals in het vak van wonen, bouwen en zorg voor dat elan zorgen, en samen met woonconsumenten de participatiesamenleving zijn.

Wij nodigen u graag uit. Kom op 29 november van 9.30 tot 12.00 kennismaken met enkele toekomstige bewoners van Senior Smart Living. Naast hun verhaal nemen we u mee in de uitgangspunten van het concept achter Senior Smart Living, de nadere planontwikkeling en het ontwerp zoals dat ons voor ogen staat.

Programma
9.00 – ontvangst
9.30 – introductie door Alex Sievers (Beyond Now)
9.50 – het verhaal van Martin Anker (toekomstig bewoner)
10.10 – visie van een belegger door Peter Appeljan (Syntrus Achmea Real Estate & Finance) en/of visie van een ontwikkelaar door Yvonne van Mierlo (Blauwhoed)
10.30 – het verhaal van Joanna Halfschepel (toekomstig bewoner)
koffiepauze
11.10 – ontwerp voor Senior Smart Living in Ede door Wilco van Oosten (Inbo)
11.30 – meningen en gedachten
12.00 – afsluiting met een broodje

Bent u erbij? De expertmeeting vindt plaats in Woudenberg, op Landgoed Geerestein, Geeresteinselaan 57. De expertmeeting is in het bijzonder gericht op ambtenaren en bestuurders van gemeenten, regio’s en provincies.

Aanmelden kan door contact op te nemen met Beyond Now (Alex Sievers of Annelies van der Nagel) via resp. alex@beyondnow.nl / 06 50685175 en annelies@beyondnow.nl / 06 53793698

Hartelijke groet

Het team Senior Smart Living

Peter Appeljan, Yvonne van Mierlo, Annelies van der Nagel, Wilco van Oosten, Merel Putman, Alex Sievers, Jeroen Simons, Joris Viscaal, Giel van Wijk

Senior Smart Living – verbinden, genieten, ontplooien … leven!

Impressie bijeenkomst 7 september

WOUDENBERG – zaterdag 7 september. Met zo’n twintig mensen zitten we in het monumentale Oud-Geerestein in het kader van de ontwikkeling van Seniorenstad. Onder ons geïnteresseerden, nieuwsgierigen en leden van het projectteam.

Introductie

We beginnen met een kort voorstelrondje. Vervolgens neemt Alex Sievers ons mee in de actuele stand van zaken van het project.

Enquête
Allereerst de enquête. Vooralsnog is deze door zo’n 300 mensen ingevuld. Er zijn een hoop mensen geïnteresseerd in het project (op de vraag ‘Wilt u in Seniorenstad wonen?’ antwoordt 43% ‘ja’ en nog eens 44% ‘misschien’.). Ook blijkt 85% bereid te zijn uit zijn/haar eigen regio te verhuizen voor Seniorenstad. Een aantal typerende steekwoorden voor de leefstijl van de geïnteresseerden: initiatiefrijk, positief-kritisch, onafhankelijk, sociaal, respectvol….levenslustig! Tegelijkertijd vindt men in de woonomgeving ook rust, veiligheid en comfort belangrijk (Klik hier voor de presentatie met nog meer enquête-uitkomsten).

Locatie
Ten aanzien van de locatie blijkt uit de enquêteresultaten vooralsnog de voorkeur voor de Zuidrand van de Veluwe, gevolgd door de Bollenstreek tussen Leiden en Haarlem, de Groene regio tussen Den Haag en Rotterdam en het plassengebied tussen Amsterdam en Utrecht. Andere op het oog ook interessante locaties zoals Heiloo of het noorden van Brabant hebben we nog niet getoetst op hun aantrekkelijkheid.

We hebben natuurlijk nog geen definitieve locatie voor Seniorenstad, een onderdeel van het ontwikkelproces waarop we de komende tijd stevig op in zullen zetten. Wat we de aankomende weken als projectteam gaan doen is het proces versnellen door de lijst met potentiële gemeenten uit te breiden, om vervolgens af te pellen naar daadwerkelijke wederzijdse interesse en de onderhandelingstafel. Doelstelling is om eind van het jaar zicht te hebben op één of twee plekken waar de ontwikkeling kan starten.

Concept

Als projectteam hebben we in de zomermaanden goede stappen gezet. Onder meer in de verdere uitwerking en aanscherping van het concept (op basis van de input die we van onze deelnemers hebben ontvangen) en in de verbeelding.

Yvonne laat de posters zien die we deze en volgende maand zullen inzetten bij de gesprekken met gemeenten. De posters geven het wie, wat en hoe van Seniorenstad weer. Naar aanleiding van de input uit deze bijeenkomst maken we de posters definitief.

En dan even in de benen. Een van de muren van de kamer hangt vol met referentiebeelden. Beelden van huizen, van appartementen, van openbare ruimten of groen en van voorzieningenclusters. Deze beelden hebben we als projectteam verzameld en geselecteerd om het juiste gevoel bij Seniorenstad boven tafel te halen. Alle deelnemers krijgen 5 gele plakbriefjes en 2 roze plakbriefjes. Geel = goed, roze = liever niet. Plakken maar!

De muur vol gele en roze stickers geeft een mooi beeld van wat aanspreekt en wat niet. Bungalows duidelijk wel. Waarom? “Ruimte” “Openheid” – terugkerende thema’s. Bij de appartementen (gelijkvloers!) spreekt een groot balkon aan, eventueel in combinatie met een gemeenschappelijke tuin. Privacy is zeker van belang (geen inkijk, geen galerij).

Qua architectuur vallen onder meer de gebouwen met organische, “sierlijke” vormen in de smaak. Liever moderne / hedendaagse architectuur dan ouderwets of kneuterig. Megalomane gebouwen krijgen ook roze plakkertjes. Het moet namelijk niet te massaal ogen. En gebouwen moeten niet te dicht bij elkaar staan.

Er hangen een heleboel gele plakkertjes bij het wat moderner ogende voorzieningengebouw. Waarom? “Leuk… mooi… groen… een uitnodigend golfgebouw.” De rieten variant vindt men hoofdzakelijk “oubollig”.

Tussen de woningen in de openbare ruimte is groen van belang. “Mooie natuur die uitnodigt om een heerlijk stukje te gaan lopen.” Het beeld van de brink valt dan ook in de smaak. De muziektent mag achterwege blijven.

Bovenstaande en overige reacties op de beelden zijn voor ons richtinggevend voor de verdere uitwerking van het concept en onze communicatie uitingen naar buiten toe.

Woningen, voorzieningen en ambassadeurschap

Onder het genot van een broodje gaan we vervolgens in groepen uiteen om dieper in te gaan op eenieders wensen ten aanzien van de woning, de voorzieningen en ambassadeurschap.

Woningen
Alle deelnemers willen een gelijkvloerse woning (“Je hoeft maar wat te mankeren…”). De voorkeur van veel deelnemers gaat uit naar een patiobungalow in het groen – vrijstaand of geschakeld. Á la vakantiepark, ofwel “het gevoel dat je altijd op vakantie bent.” Waterwonen zou in dat opzicht ook mooi zijn. Licht is erg belangrijk. En ruimte. Aan alle tafels gaat de voorkeur uit naar minimaal twee slaapkamers, eventueel een logeerkamer ter beschikking in het hoofdgebouw. De gewenste woonoppervlaktes aan de tafels die genoemd worden variëren, van 85 tot 180 vierkante meter.

Comfort is ook belangrijk (“De temperatuur moet goed regelbaar zijn.”). Dat zit onder meer in goede domotica, automatische verlichting, een woonhuislift, een ruime badkamer, etc.. Voor sommigen ook liever geen tuin. Wel een (dubbele) garage.

Huur of koop moet beide kunnen – wat een aantal betreft overigens alleen particuliere huur. Voor mensen die liever kopen is de voorziene waardestijging van de wijk van belang. Koopprijzen die voorbij komen: 3,5 ton, tussen 2,5 en 3 ton, 5 ton… Huurprijzen die geopperd worden schommelen tussen 700 en 1200 euro per maand. En voor iedereen is de verkoop van de huidige woning een invloedrijke factor. “Het zou fijn zijn als het team van Seniorenstad daarin kan meedenken.”

Volgens een aantal deelnemers moet Seniorenstad wel een duidelijke enclave zijn. Geen betonnen muur, wel een mooie groene omheining of sloot.

Voorzieningen 
Voor de voorzieningen zijn de belangrijkste aspecten de ontmoetingsfunctie en de mogelijkheid om zelf dingen te kunnen organiseren met elkaar. Vanaf het begin moeten deze faciliteiten er zijn. Daarbij is leuke horeca volgens de deelnemers essentieel. Sommige deelnemers opperen voor een kapper of een fysio of iets in die richting. Voor de rest moet Seniorenstad zich ook in de loop der tijd ontwikkelen. Zaken als een zwembad of een theater hoeven niet per se in Seniorenstad zelf te zijn, maar wel in de (directe) omgeving. Goed geregeld vervoer vanuit Seniorenstad naar voorzieningen in de omgeving is dus ook een vereiste.

De servicekosten moeten niet te hoog zijn (tussen 50 en 100 euro voor het gebruik van de voorzieningen oppert één van de tafels, of meer bij een groter voorzieningenaanbod wordt aan een andere tafel gezegd). Door de voorzieningen (op den duur) ook toegankelijk te maken voor mensen van buiten Seniorenstad, kunnen de exploitatiekosten voor bewoners gunstiger uitvallen. Aan de andere kant moeten deze mensen qua leefstijl of houding volgens de deelnemers dan wel matchen met de bewoners en respectvol met Seniorenstad/met anderen omgaan. Regels zijn in dat verband handig – evenzogoed voor bewoners zelf overigens. Misschien zou toegang voor buitenstaanders ook per activiteit afhankelijk kunnen zijn.

Ambassadeurschap 
De meeste deelnemers werpen zich in feite al op als ambassadeur, door hun vrienden en kennissen te vertellen over Seniorenstad. Een aantal deelnemers heeft links met mediakanalen (Seniorweb, Omroep Max), en ook met Anbo en Unie KBO. Daarnaast willen sommige deelnemers Seniorenstad promoten binnen hun eigen VvE / bij hun buren. Voor al deze acties is een folder of iets anders om achter te laten wel gewenst. En een concrete locatie helpt ook. Henk Krol zou overigens ook een mooie ambassadeur zijn.

Elektrisch vervoer
Alex suggereert dat Seniorenstad ook een plek zou kunnen zijn waar elektrisch vervoer omarmd wordt. Bijvoorbeeld in de vorm van kleine elektrische auto’s die stil zijn (of voor de veiligheid geluid maken), minder ruimte innemen, milieuvriendelijk zijn en voordelig in het gebruik. Dat levert dus meer ruimte voor groen tussen de huizen en daarmee een leefbaarder omgeving. Een minder omvangrijke infrastructuur mag natuurlijk niet betekenen dat de bereikbaarheid afneemt. Met instemming van de deelnemers zullen we nagaan wat de werkelijke mogelijkheden zijn voor elektrisch vervoer in Seniorenstad. Een element als bereikbaarheid van bestemmingen buiten de directe woonomgeving is daarin een onderwerp.

Einde

Rond half twee sluiten we de bijeenkomst af. Iedereen nogmaals hartelijk dank voor zijn/haar komst en nuttige inbreng. Uw inbreng ziet u terug in de verdere uitwerking van de plannen. Tot de volgende sessie!

Hartelijke groet,
Het team van Seniorenstad

Impressie bijeenkomst 7 september

WOUDENBERG – zaterdag 7 september. Met zo’n twintig mensen zitten we in het monumentale Oud-Geerestein in het kader van de ontwikkeling van Seniorenstad. Onder ons geïnteresseerden, nieuwsgierigen en leden van het projectteam.

Introductie

We beginnen met een kort voorstelrondje. Vervolgens neemt Alex Sievers ons mee in de actuele stand van zaken van het project.

Enquête
Allereerst de enquête. Vooralsnog is deze door zo’n 300 mensen ingevuld. Er zijn een hoop mensen geïnteresseerd in het project (op de vraag ‘Wilt u in Seniorenstad wonen?’ antwoordt 43% ‘ja’ en nog eens 44% ‘misschien’.). Ook blijkt 85% bereid te zijn uit zijn/haar eigen regio te verhuizen voor Seniorenstad. Een aantal typerende steekwoorden voor de leefstijl van de geïnteresseerden: initiatiefrijk, positief-kritisch, onafhankelijk, sociaal, respectvol….levenslustig! Tegelijkertijd vindt men in de woonomgeving ook rust, veiligheid en comfort belangrijk (Klik hier voor de presentatie met nog meer enquête-uitkomsten).

Locatie
Ten aanzien van de locatie blijkt uit de enquêteresultaten vooralsnog de voorkeur voor de Zuidrand van de Veluwe, gevolgd door de Bollenstreek tussen Leiden en Haarlem, de Groene regio tussen Den Haag en Rotterdam en het plassengebied tussen Amsterdam en Utrecht. Andere op het oog ook interessante locaties zoals Heiloo of het noorden van Brabant hebben we nog niet getoetst op hun aantrekkelijkheid.

We hebben natuurlijk nog geen definitieve locatie voor Seniorenstad, een onderdeel van het ontwikkelproces waarop we de komende tijd stevig op in zullen zetten. Wat we de aankomende weken als projectteam gaan doen is het proces versnellen door de lijst met potentiële gemeenten uit te breiden, om vervolgens af te pellen naar daadwerkelijke wederzijdse interesse en de onderhandelingstafel. Doelstelling is om eind van het jaar zicht te hebben op één of twee plekken waar de ontwikkeling kan starten.

Concept

Als projectteam hebben we in de zomermaanden goede stappen gezet. Onder meer in de verdere uitwerking en aanscherping van het concept (op basis van de input die we van onze deelnemers hebben ontvangen) en in de verbeelding.

Yvonne laat de posters zien die we deze en volgende maand zullen inzetten bij de gesprekken met gemeenten. De posters geven het wie, wat en hoe van Seniorenstad weer. Naar aanleiding van de input uit deze bijeenkomst maken we de posters definitief.

En dan even in de benen. Een van de muren van de kamer hangt vol met referentiebeelden. Beelden van huizen, van appartementen, van openbare ruimten of groen en van voorzieningenclusters. Deze beelden hebben we als projectteam verzameld en geselecteerd om het juiste gevoel bij Seniorenstad boven tafel te halen. Alle deelnemers krijgen 5 gele plakbriefjes en 2 roze plakbriefjes. Geel = goed, roze = liever niet. Plakken maar!

 

De muur vol gele en roze stickers geeft een mooi beeld van wat aanspreekt en wat niet. Bungalows duidelijk wel. Waarom? “Ruimte” “Openheid” – terugkerende thema’s. Bij de appartementen (gelijkvloers!) spreekt een groot balkon aan, eventueel in combinatie met een gemeenschappelijke tuin. Privacy is zeker van belang (geen inkijk, geen galerij).

Qua architectuur vallen onder meer de gebouwen met organische, “sierlijke” vormen in de smaak. Liever moderne / hedendaagse architectuur dan ouderwets of kneuterig. Megalomane gebouwen krijgen ook roze plakkertjes. Het moet namelijk niet te massaal ogen. En gebouwen moeten niet te dicht bij elkaar staan.

Er hangen een heleboel gele plakkertjes bij het wat moderner ogende voorzieningengebouw. Waarom? “Leuk… mooi… groen… een uitnodigend golfgebouw.” De rieten variant vindt men hoofdzakelijk “oubollig”.

Tussen de woningen in de openbare ruimte is groen van belang. “Mooie natuur die uitnodigt om een heerlijk stukje te gaan lopen.” Het beeld van de brink valt dan ook in de smaak. De muziektent mag achterwege blijven.

Bovenstaande en overige reacties op de beelden zijn voor ons richtinggevend voor de verdere uitwerking van het concept en onze communicatie uitingen naar buiten toe.

Woningen, voorzieningen en ambassadeurschap 

Onder het genot van een broodje gaan we vervolgens in groepen uiteen om dieper in te gaan op eenieders wensen ten aanzien van de woning, de voorzieningen en ambassadeurschap.

Woningen
Alle deelnemers willen een gelijkvloerse woning (“Je hoeft maar wat te mankeren…”). De voorkeur van veel deelnemers gaat uit naar een patiobungalow in het groen – vrijstaand of geschakeld. Á la vakantiepark, ofwel “het gevoel dat je altijd op vakantie bent.” Waterwonen zou in dat opzicht ook mooi zijn. Licht is erg belangrijk. En ruimte. Aan alle tafels gaat de voorkeur uit naar minimaal twee slaapkamers, eventueel een logeerkamer ter beschikking in het hoofdgebouw. De gewenste woonoppervlaktes aan de tafels die genoemd worden variëren, van 85 tot 180 vierkante meter.

Comfort is ook belangrijk (“De temperatuur moet goed regelbaar zijn.”). Dat zit onder meer in goede domotica, automatische verlichting, een woonhuislift, een ruime badkamer, etc.. Voor sommigen ook liever geen tuin. Wel een (dubbele) garage.

Huur of koop moet beide kunnen – wat een aantal betreft overigens alleen particuliere huur. Voor mensen die liever kopen is de voorziene waardestijging van de wijk van belang. Koopprijzen die voorbij komen: 3,5 ton, tussen 2,5 en 3 ton, 5 ton… Huurprijzen die geopperd worden schommelen tussen 700 en 1200 euro per maand. En voor iedereen is de verkoop van de huidige woning een invloedrijke factor. “Het zou fijn zijn als het team van Seniorenstad daarin kan meedenken.”

Volgens een aantal deelnemers moet Seniorenstad wel een duidelijke enclave zijn. Geen betonnen muur, wel een mooie groene omheining of sloot.

Voorzieningen 
Voor de voorzieningen zijn de belangrijkste aspecten de ontmoetingsfunctie en de mogelijkheid om zelf dingen te kunnen organiseren met elkaar. Vanaf het begin moeten deze faciliteiten er zijn. Daarbij is leuke horeca volgens de deelnemers essentieel. Sommige deelnemers opperen voor een kapper of een fysio of iets in die richting. Voor de rest moet Seniorenstad zich ook in de loop der tijd ontwikkelen. Zaken als een zwembad of een theater hoeven niet per se in Seniorenstad zelf te zijn, maar wel in de (directe) omgeving. Goed geregeld vervoer vanuit Seniorenstad naar voorzieningen in de omgeving is dus ook een vereiste.

De servicekosten moeten niet te hoog zijn (tussen 50 en 100 euro voor het gebruik van de voorzieningen oppert één van de tafels, of meer bij een groter voorzieningenaanbod wordt aan een andere tafel gezegd). Door de voorzieningen (op den duur) ook toegankelijk te maken voor mensen van buiten Seniorenstad, kunnen de exploitatiekosten voor bewoners gunstiger uitvallen. Aan de andere kant moeten deze mensen qua leefstijl of houding volgens de deelnemers dan wel matchen met de bewoners en respectvol met Seniorenstad/met anderen omgaan. Regels zijn in dat verband handig – evenzogoed voor bewoners zelf overigens. Misschien zou toegang voor buitenstaanders ook per activiteit afhankelijk kunnen zijn.

Ambassadeurschap 
De meeste deelnemers werpen zich in feite al op als ambassadeur, door hun vrienden en kennissen te vertellen over Seniorenstad. Een aantal deelnemers heeft links met mediakanalen (Seniorweb, Omroep Max), en ook met Anbo en Unie KBO. Daarnaast willen sommige deelnemers Seniorenstad promoten binnen hun eigen VvE / bij hun buren. Voor al deze acties is een folder of iets anders om achter te laten wel gewenst. En een concrete locatie helpt ook. Henk Krol zou overigens ook een mooie ambassadeur zijn.

Elektrisch vervoer
Alex suggereert dat Seniorenstad ook een plek zou kunnen zijn waar elektrisch vervoer omarmd wordt. Bijvoorbeeld in de vorm van kleine elektrische auto’s die stil zijn (of voor de veiligheid geluid maken), minder ruimte innemen, milieuvriendelijk zijn en voordelig in het gebruik. Dat levert dus meer ruimte voor groen tussen de huizen en daarmee een leefbaarder omgeving. Een minder omvangrijke infrastructuur mag natuurlijk niet betekenen dat de bereikbaarheid afneemt. Met instemming van de deelnemers zullen we nagaan wat de werkelijke mogelijkheden zijn voor elektrisch vervoer in Seniorenstad. Een element als bereikbaarheid van bestemmingen buiten de directe woonomgeving is daarin een onderwerp.

Einde

Rond half twee sluiten we de bijeenkomst af. Iedereen nogmaals hartelijk dank voor zijn/haar komst en nuttige inbreng. Uw inbreng ziet u terug in de verdere uitwerking van de plannen. Tot de volgende sessie!

Hartelijke groet,
Het team van Seniorenstad

Bloemlezing bevindingen werksessie

Woudenberg, 21 maart. Lente.

Buiten dwarrelen weer sneeuwvlokken naar beneden. Binnen, in de Ridderzaal van landhuis Oud Geerestein praten de initiatiefnemers van Seniorenstad met negen koplopers, enthousiaste mensen die het concept aanspreekt en die mogelijk wel de eerste bewoners worden als we volgend jaar met de bouwactiviteiten kunnen beginnen. Na een kennismakingsronde opent Alex Sievers met een presentatie over de stand van zaken van Seniorenstad [20130321-werksessie-v2], waarna we met elkaar in gesprek gaan over onze interesse in het concept, wat we belangrijk vinden in Seniorenstad en hoe we onze eigen betrokkenheid zien.

foto-21-maart-2

Hieronder een bloemlezing uit de bevindingen.

Onze interesse in seniorenstad is divers. Een opsomming:

Wonen op termijn
Actief blijven
Gelijkvloers wonen
Bewust leven
Werkend leven
Veiligheid (inbraak/sociaal)
Contact met elkaar
Gedag zeggen op straat
Praatje op straat
Ervaringen uit Retirement Villages in Australië en de VS
Zorg met elkaar organiseren in plaats van afhankelijk van overheid
Duurzaam rendement: tevreden bewoners
Mensen doen er toe
Seniorenstedenbouw (voorzieningen, infrastructuur etc.)
Ruim, groen wonen dichtbij voorzieningen (openbaar vervoer, winkels)
Campinggevoel
Rust en gezelligheid
Buurtbewoners kennen elkaar
Dingen doen die je leuk vindt om te doen
Heft in eigen hand, reageren op veranderingen in zorg en welzijn
Wat vinden we belangrijk in Seniorenstad?

De kernwaarden ‘Verbinden, Genieten, Ontplooien….Leven!’ geven eigenlijk wel heel goed weer wat de tafelgasten verwachten van Seniorenstad. Seniorenstad moet vooral een omgeving zijn waar veel te doen is, waar iedereen druk kan zijn met hobby’s, werk of andere interesses. Een omgeving waar mensen fit en actief kunnen blijven. Martin en Myrna houden bijvoorbeeld heel erg van dansen en gaan graag samen uit. Dat moet in Seniorenstad ook kunnen. Maar blijven werken ook. En fitness… En reizen… Het belangrijkste is dat Seniorenstad voorziet in het bezig kunnen zijn. “Het maakt niet uit wat je doet, maar je moet nuttig kunnen zijn.”

Verder moet Seniorenstad natuurlijk een aantrekkelijke woonomgeving met aantrekkelijke huizen bieden. Maar de tafelgasten vertrouwen er eigenlijk wel op dat dat in orde komt. Enkele wensen qua huis: gelijkvloers, een ruime leefomgeving en minimaal twee slaapkamers – hobbykamer, slaapkamer, woonkamer – en niet te duur. Theo heeft nog geen uitgesproken voorkeur voor huren of kopen. Dat ligt onder andere aan de prijs. Martin en Myrna huren liever. Sophie vindt ook de waardevastheid van haar huis van groot belang. En bereikbaarheid. Er moet plaats zijn voor je auto voor de deur en een OV-halte voor Seniorenstad.

Qua omgeving: Groen. Ruimte. Voorzieningen, die bewoners met elkaar betalen of mogelijk maken. (Niet boven een winkelcentrum!) Bereikbaarheid. Openbaar vervoer! Rust. Gezelligheid. Culturele voorzieningen – hoeft niet per se in Seniorenstad zelf, mag ook in de buurt. Veilig. Martin en Myrna: “En het liefst in de buurt van de kust.” Dit is voor Theo minder essentieel.

De schaal van Seniorenstad is ook belangrijk. Want er moet wel voldoende verloop zijn om Seniorenstad vitaal te houden en het voorzieningenniveau in stand te kunnen houden. En de mensen? “Mensen die het druk hebben.”

Naast een breed scala aan voorzieningen (winkels, openbaar vervoer, theater etc.) wordt direct de onderlinge sociale contacten genoemd. Contact met elkaar wordt erg belangrijk gevonden, een centraal thema. De bewoners hebben een relatie met elkaar; gaan samen muziek maken, sporten, wandelen , koken, kaarten maar ook simpel een bakje koffie drinken. “In seniorenstad kijken mensen naar elkaar om”. Seniorenstad biedt een omgeving om een goede overstap te maken van het ‘werkende leven naar het gepensioneerde leven’. Je bent en blijft actief.

Ook cursussen geven spreekt aan. Hans zou graag actief blijven in de muziek en het lijkt hem erg leuk om muziekles te geven. Of kookcursus, zolang het maar actief en samen met elkaar is, dat geeft zin aan het leven. Verder is duurzaamheid en verantwoord omgaan met je omgeving een belangrijke waarde voor Johanna en Hans. Ze denken aan praktische invulling als een gezamenlijke moestuin waar biologische groenten worden geteeld maar ook de sociale duurzaamheid is belangrijk. Seniorenstad mag wat hen betreft hierin een voortrekkersrol vervullen.

Kaye geeft aan dat ‘Het is prima als er voorzieningen zijn voor als de kleinkinderen een keer op bezoek komen, maar met name de voorzieningen activiteiten voor ons zelf vind ik belangrijk, zoals hobbyruimten en horeca. Het is tijd voor ons! Net als het nabuurschap, dat als er iets is je de buurvrouw even kunt helpen. De kinderen wil ik daar niet mee belasten, bovendien wonen ze te ver weg’.

Domotica, slimme technologische voorzieningen vindt André interessant om in seniorenstad toe te passen. “De nieuwste nufjes om je huis en omgeving nog comfortabeler en veiliger” te maken spreekt aan.

Zorg zou in de wijk georganiseerd moeten zijn. Bijvoorbeeld door terugkeer van de ‘wijkzuster’. Een vertrouwd gezicht die de mensen kent en weet wat bij ze speelt. Het kan daarmee goedkoper (is uit recent pilot gebleken) en geeft meer persoonlijk contact.

“Mantelzorg kan door bewoners onderling gedaan worden maar moet geen verplichting zijn”.

Henk: ‘Ook al ben ik meer op mezelf dan mijn vrouw, het is fijn om met leeftijdsgenoten te leven en elkaar te steunen in de toekomst. Anders is de zorg onbetaalbaar.’

De tafelgasten hebben voorkeur voor kleinschalige gebouwen, laagbouw, contact met het maaiveld EN met elkaar. Meer zicht op elkaar en daarmee ook meer contact en hulp. Liefst willen ze allen gelijkvloers wonen, trappen zijn uit den boze. En als praktisch detail; liever een hele ruime douche dan een bad. Ook de gangen, liften en toiletten zo ontwerpen zodat ook met een rollater gemakkelijk toegankelijk.

Rollen in Seniorenstad, eigen verantwoordelijkheid?

“Er moet vooral veel te doen zijn,” stelt iedereen aan tafel. “En om dat mogelijk te maken verdeel je de taken.” Voorzieningen hoeven niet per se geld te kosten. Veel initiatief en verantwoordelijkheden bij bewoners dus. Wellicht zouden mensen ook de mogelijkheid moeten hebben om hun taak af te kopen, indien wenselijk. Zo draagt iedereen toch op een manier bij, maar hoef je geen dingen tegen je zin te doen. Tegelijkertijd moeten er geen torenhoge servicekosten worden opgelegd. Een juiste balans tussen verantwoordelijkheid en betaalbaarheid. Sophie beaamt dit: “Ik wil niet op de bank voor de buis zitten, daarvoor ben ik nog veel te druk met allerlei dingen.”

En een rol in de ontwikkeling van Seniorenstad? “Ja!” zegt Theo. “Maar ik heb op dit moment geen tijd…” Aan de andere kant… “drukke mensen hebben altijd tijd.” Martin en Myrna zijn ook graag betrokken bij de verdere ontwikkeling. Daarbij geven ze aan dat ze de input ten aanzien van de huizen, de prijzen, de voorzieningen, etc. graag vanuit de professionele partijen zien komen. Als toekomstige bewoner zouden zij daar vervolgens graag op reageren en verder over meedenken.

Veranderingen in woningmarkt en in zorg?

Martin vraagt zich vooral af waarom het zo lang duurt voordat er iets van de grond komt. De vraag vanuit senioren is evident, dus laten we niet wachten tot de crisis voorbij is. Bovendien geldt dat mensen afhaken als het te lang duurt. De huidige woningmarkt doet daar niets aan af. De veranderingen in de zorg vragen van bewoners in Seniorenstad om meer eigen verantwoordelijkheid te nemen en behulpzaam te zijn voor elkaar. Geen serviceflat! In die context is het vooral van belang dat er in Seniorenstad genoeg voorzieningen en mogelijkheden zijn om actief te blijven en elkaar bezig te houden (niet op bingoniveau…). “Bezig zijn is het behoud van je leven.”

Waar in Nederland?

We hebben een tweetal locaties getoond waarvan wij denken dat het interessante locaties zouden kunnen zijn. Vooral de locatie aan de Veluwerand kon op veel enthousiasme rekenen. Belangrijk in de keuze voor een locatie is dat er sprake is van een goede bereikbaarheid (met OV en auto), de omgeving enigszins kleinschalig is en niet anoniem, en tegelijkertijd stedelijke voorzieningen en natuurschoon op korte afstand heeft.

In de loop van de week lanceren we een landelijke enquête om de interesse in Seniorenstad nader in beeld te brengen en ook om meer mensen voor wonen in Seniorenstad te interesseren. Hierin is ook een vraag opgenomen over uw voorkeur voor een locatie. Wij doen alvast vier suggesties. De enquête zal in ieder geval tot in de eerste week van mei online blijven staan. We stellen het zeer op prijs als u de enquête zou willen invullen.

Naar aanleiding van de werksessie …

Beste Alex,

Naar aanleiding van de bijeenkomst gisteravond wil ik het onderstaande aan je kwijt.

Het was prettig om kennis te maken met elkaar van gedachten te wisselen. Ook de visie van de seniorenstad kwam naar voren en spreekt me aan. De tijd was echter te kort om wat dieper op het een en ander in te gaan. Gaarne wil ik jouw mijn visie van een “seniorenstad” nader toelichten.

Van de locaties die je noemt gaat mijn voorkeur uit naar Ede. Ede ligt niet in de Randstad maar biedt daarentegen weer vele voordelen zoals natuur e.d. Ede is geen kleine gemeente, ik lees zo’n 106.000 duizend inwoners. Dat geeft natuurlijk veel mogelijkheden.

Mijn visie op seniorenstad is de volgende:

Het kan een woonwijk zijn met veel laagbouw met zo hier en daar waar nodig gestapelde laagbouw. Onder laagbouw versta ik gelijkvloerse woningen. Dus geen trappen in huis. Dit vraagt uiteraard wat meer grondoppervlak. Denk je aan de bouw van “eengezinswoningen” dan is een later, indien nodig, aan te brengen interne traplift een mogelijkheid. Gestapelde laagbouw is niet zo aantrekkelijk aangezien je dan weer met buitentrappen te maken krijgt en een traplift moeilijk is te realiseren (slijtage, onderhoud en vandalisme). Gestapelde laagbouw met drie à vier etages zouden van een interne lift kunnen worden voorzien. De deuren in de woningen dienen wat breder te zijn ivm het gebruik van een rolstoel.

De wijk dient autoluw te zijn zonder doorgaand verkeer. Wel moet het mogelijk zijn je auto voor de deur te kunnen parkeren. Desnoods op je eigen oprit zodat de auto’s van de straat zijn waardoor deze straten wat smaller kunnen worden maar wel breed genoeg zijn voor de hulpdiensten. Ook kunnen er verkeerspollers worden geplaatst om de hulpdiensten sneller toegang tot de wijk te geven. Dus van meerdere zijden aanrijdbaar. Maar dat is kostbaar. Maar je moet voorkomen dat er doorgaand verkeer gaat plaatsvinden aangezien je als automobilist altijd op zoek bent naar de korste weg (de z.g. sluiproutes). Verder moeten er voldoende fietspaden worden aangelegd.

collage02-1024x582

De stoepen dienen de breedte te hebben van twee rolstoelen die elkaar makkelijk kunnen passeren en geen opstakels van lantarenpalen, verkeersborden etc etc. Ook bij de straathoeken dienen de stoepranden verlaagd te zijn tot straatniveau waardoor het voor rolstoelers makkelijker is om over te steken. Dit geldt uiteraard ook voor de toegankelijkheid tot gebouwen. Dit wordt nog wel eens vergeten.

De woningen dienen van de nodige domotica te worden voorzien zodat ze levensbestendig zijn. Ook de energievoorziening kan plaats vinden door zonnepanelen op het dak te plaatsen. Er zijn ook al nieuwe cv-installaties op de markt die zeer energiezuinig zijn.

Wijkvoorzieningen

Om prettig en veilig te kunnen wonen mag/moet de wijk ruim van opzet en overzichtelijk zijn. Veel groen, zitbankjes, bomen, laag struikgewas en waterpartijen en hier en daar een grasveldje. Ook een “binnenparkje” waar je wat kunt wandelen of de hond kan uit laten. Dit trekt veel vogels aan en voor de kleinkinderen is het leuk om de eendjes te voeren. Maar ook voor de afwatering (tijdens hevige regenbuien) is het belangrijk dat er voldoende wateropvang is.

Het hang- en sluitwerk dient van goede gecertificeerde kwaliteit te zijn. Geef inbrekers weinig kans. Zorg voor voldoende verlichting ook bij de woningen. Inbrekers houden er niet van dat ze opvallen. Werk samen met de wijkagent, de wijkmanager van de gemeente (wijkpost)’, wijkverpleging.

Bij de gestapelde laagbouw is het mogelijk om voorzieningen zoals een apotheek, fysiotherapeut, prikpost, huisarts, kapper, klein restaurant, biljartkamer, ontspanningsruimte voor wat grotere groepen, onder te brengen (sport en spel).

Wat de bewinkeling betreft ben ik geen voorstander van grootgrutters. Dit geeft overlast voor de omwonenden, veel verkeer, laden/lossen, etc. Hou het klein, probeer de wat kleinere middenstander terug te krijgen. De slager, bakker, bloemist, fietsenwinkel, stomerij, slijterij, dierenwinkel, huishoudelijke artikelen, schepijs- annex klein restaurant met terras. Zorg ervoor dat er een fietspad door het winkelgebied loopt, dit trekt ook passanten. Goed voor de middenstand. Kleed het winkelgebied aan met groen, zitjes, fontein, you name it.

Als er een kleine supermarkt komt, probeer deze dan met elektrische auto’s te bevoorraden. Dit geeft minder geluidshinder en milieu overlast. Ook het bestellen via internet van boodschappen kan de behoefte aan de dagelijkse benodigdheden oplossen voor de wat minder ter been zijnde ouderen. Denk hierbij aan “Albert” “Dely XL” etc.

Openbaar vervoer

Het is belangrijk om openbaar vervoer in de buurt te hebben. Denk hierbij aan een ouderenbus, busvervoer wat aansluiting geeft op de trein.

Nou, dit waren dan wat gedachtenspinsels die bij mij zijn opgekomen hoe ik een seniorenstad zie.

mvrgr,

André Langelaan