In gesprek met Els en Rob

Tijdens de informatiebijeenkomst van 25 maart zijn we in gesprek gegaan met verschillende mensen. Bijgaand twee korte fragmenten uit de gesprekken die we met Els Oosterlaan en Rob de Jager hebben gevoerd.

Informatiebijeenkomst 25 maart

Een prachtige opkomst! Met z’n vijfenvijftigen zitten we ingeklemd tussen een drumstel en vele keyboards in het muzieklokaal van Lyceum Schravenlant voor de eerste informatiebijeenkomst over ParkEntree. Die werd woensdagmiddag 25 maart georganiseerd door het team van Senior Smart Living.

ParkEntree is wonen voor leeftijdsgenoten op een mooie locatie net ten noorden van de binnenstad van Schiedam; een nieuwbouwproject alwaar we in co-creatie met de doelgroep de kernwaarden verbinden, genieten en ontplooien gaan realiseren in woningen en voorzieningen.

Namens Senior Smart Living is het planteam aanwezig dat de komende maanden de planvorming zal begeleiden. Dat zijn Tineke Groenewegen, Mona Rademaker en Nicola Brkic (namens projectontwikkelaar Blauwhoed), architect Wilco van Oosten (Inbo) en conceptontwikkelaar Alex Sievers (Beyond Now).

Alex verzorgt de aftrap. Hij neemt ons mee in de uitgangspunten en ambities in de conceptontwikkeling die aanleiding waren om te starten met ParkEntree. Dat is een mix van beleidsgerichte aspecten en wensen en eisen die eerder door 55-plussers zijn geuit in gesprekken over Senior Smart Living. Waar hebben we het dan zoals over? Bijvoorbeeld over onze ambitie om buurten te realiseren waar mensen minder behoefte hebben aan zorg en waar eenzaamheid minder voorkomt. Of ons doel gewoon heerlijke woningen te maken in een buurt waar je ook nog eens, als je dat wilt, de buurtbewoners kunt leren kennen. Waar je niet anoniem hoeft te leven.

Vervolgens neemt Tineke het stokje over en gaat in op de kwaliteiten van de locatie die bijna te zien is door het raam van ons muzieklokaal. Ze toont een eerste ideeënschets voor ParkEntree; een schets zonder waarde anders dan dat die ons helpt het ontwerpproces verder te kunnen vormgeven, en waarover we met elkaar in gesprek kunnen gaan. Interessante elementen in de schets zijn de verschillende bouwvormen en een doorkijkje naar een mogelijke volgende fase voor ParkEntree. Ook vertelt Tineke van het kleinschalige karakter dat we nastreven voor de bebouwing en de planning die uitgaat van start bouw in 2016.

Na de pauze gaan Alex, Tineke en Wilco in gesprek over woningen en woonomgevingen. Over sferen, gevelbeelden, dure en minder dure huizen, en over de wens om tot voorzieningen te komen die voor een breed publiek toegankelijk en betaalbaar zijn. Maar ook over de lef die we met elkaar nodig hebben om onze ambities waar te maken. Daar gaan we graag voor.

Een eerste beeld van wat de geïnteresseerde bezoekers vinden en willen hebben we alvast verzameld in de vorm van een flinke stapel post-it’s. Groene voor goede aspecten in ons plan, blauwe voor verbeterpunten en roze voor vragen. Wat leveren die op? Veel meer groen dan blauw en roze in ieder geval. Een heel kleine bloemlezing van wat goed gevonden werd: goed dat senioren zelf gevraagd worden om mee te doen, goed dat jullie aandacht hebben voor voorzieningen in allerlei vormen, woningen gezien met mooie uitstraling, mooie balkons of veranda’s. De vragen en verbeterpunten betreffen met name de onduidelijkheid: wat wordt de prijs, hoe hoog wordt er gebouwd, hoe energiezuinig wordt ParkEntree en kan ik een auto of fiets kwijt. Daarmee, en de verschillende andere suggesties, gaan we aan de slag.

Op 21 april organiseren we de tweede bijeenkomst. Op de agenda staan dan onder meer de eerste ontwerp ideeën, de resultaten uit onze online enquête en een gesprek over wensen en eisen. We nodigen u graag daarvoor uit.

Locatie: Lyceum Schravenlant
Kijk op www.parkentree.nl voor de meest recente informatie over deze bijeenkomst

Eerste locatie Senior Smart Living in Schiedam

EERSTE STAP NAAR NIEUWBOUW PARKENTREE

De gemeente Schiedam en ontwikkelaar Blauwhoed hebben een intentieovereenkomst gesloten om de eerste stappen te nemen in de ontwikkeling van een nieuwe buurt volgens het concept ‘Senior Smart Living’. De nieuwe woningen, die gebouwd worden onder de naam ParkEntree, komen aan de Parkweg bij de toegang tot het Beatrixpark.

Phillip Smits, CEO van Blauwhoed: “Schiedam durft te kiezen om ook voor senioren interessante woon- en leefomgevingen te bieden. Een snelgroeiende, vitale, maar vaak vergeten groep als het om wonen gaat. Juist voor hen geldt dat ‘lekker wonen’ meer is dan alleen een huis. Binnen Senior Smart Living staan de kernwaarden verbinden, genieten, ontplooien en leven centraal.”

ParkEntree wordt gebouwd op een mooie plek in de stad, nabij het Beatrixpark en op maar een paar minuten van de historische binnenstad. Wethouder Patricia van Aaken (Ouderenbeleid): “Het aantal senioren blijft ook de komende jaren nog stijgen. En we zien dat mensen steeds langer zelfstandig willen blijven wonen. Wij werken dus graag mee aan het vinden van nieuwe oplossingen die dit aantrekkelijk en mogelijk maken. Zo krijgt ParkEntree naast woningen bijvoorbeeld ook een ‘clubhuis’ waar mensen elkaar kunnen ontmoeten.”

Wethouder Alexander van Steenderen (Bouwen en Wonen): “De plannen voor ParkEntree passen prima bij onze ideeën over levensloopvriendelijk wonen. We willen binnen de stad meer afwisseling met nieuwe aantrekkelijke woongebieden. Zo wordt het woningaanbod gevarieerder en neemt ook de kwaliteit van de omgeving toe.”

Op 25 maart organiseert Blauwhoed een eerste informatiebijeenkomst voor geïnteresseerden.

De intentieovereenkomst is ondertekend namens Blauwhoed door Phillip Smits (CEO) en Eltjo Bouwman (directeur Wonen). Namens de gemeente Schiedam ondertekenden de wethouders Alexander van Steenderen en Patricia van Aaken.

ParkEntree is een ontwikkeling van Blauwhoed, Beyond Now, Syntrus Achmea en Inbo.

Informatiebijeenkomst ParkEntree

Op 25 maart organiseert het team van senior Smart Living een informatiebijeenkomst in het Schravenlant Lyceum in Schiedam. Dit is juist naast de locatie die we komende maanden met de doelgroep gaan ontwikkelen. Klik op het beeld hieronder voor meer informatie.

Woensdag 11 maart

Woensdag 11 maart zal het team van Senior Smart living de eerste overeenkomst tekenen met een Nederlandse gemeente om een ontwikkeling te starten op basis van onze visie en aanpak. De locatie die in een eerste fase aan zo’n 70-120 woningen de ruimte geeft, willen we graag in co-creatie met u willen ontwikkelen. Dat doen we in een werksessie op de locatie. Volgende week kunnen we meer vertellen over de exacte locatie, de planning, de data en meer. Graag tot dan.

Visie en missie in een korte film

In aanloop naar de eerste intentieovereenkomst van Senior Smart Living in februari, willen we onze visie en missie in een korte film publiceren. Aan de grondslag van dit filmpje liggen vele gesprekken en werksessies die we met onze doelgroep, de actieve 55-plusser die graag willen wonen, werken en recreëren met leeftijdsgenoten, hebben gehouden. In februari sluiten we met een gemeente een eerste intentieovereenkomst om de ontwikkeling van Senior Smart Living concreet op te pakken. Een prachtig moment. Fijn dat we heel binnenkort meer kunnen vertellen.

Een brief van Ronette

Goedemorgen Alex,

Ik wil je verslag doen van mijn ervaringen van de afgelopen maanden, waarin ik op zoek ben gegaan naar een ”seniorenwoning”. Dat laatste valt niet mee, erger nog, eigenlijk wordt er totaal niet geanticipeerd op de woonbehoefte van oudere doorstromers die iets anders willen dan een 3- kamerflat van 60m2.

Ik heb het laatste half jaar 3 makelaars op bezoek gehad voor een vrijblijvende woningbepaling, want je wilt natuurlijk eerst weten wat je globaal aan verkoopprijs kunt verwachten, alvorens de volgende stap te zetten. Het lijkt wel of er prijsafspraken zijn gemaakt, want nadat de makelaars eerst de woning grondig inspecteren en minutieus noteren welke verbeteringen c.q. moderniseringen er zijn aangebracht, wordt de cruciale vraag naar de WOZ-waarde gesteld. Zodra je die bekend maakt, wordt de verkoopprijs daar op gebaseerd. Maar goed, dit even terzijde.

Het gaat om het totaal gebrek aan doorstroomwoningen voor 55+ers, die nog (lang) niet toe zijn aan een (te klein) appartement of een aanleunwoning. De projectontwikkelaars zouden goede zaken kunnen doen door met makelaars en gemeenten te inventariseren wat de woonbehoefte is van deze doelgroep. Dus nog even los gezien van een een complete Seniorenstad. Gewoon, de individuele woonbehoefte.

De makelaars die ik heb gesproken zeggen stuk voor stuk dat ze al 20 jaar geleden hebben gesignaleerd dat er voornamelijk wordt gebouwd voor jonge gezinnen en starters en dat er totaal geen rekening wordt gehouden met de grote groep senioren, waarover men zich in de dagelijkse politiek op andere vlakken (zorg en “vermogen”) zo druk maakt.

Jij weet als geen ander hoe senioren willen wonen, dat is allemaal geïnventariseerd. De senioren die ik spreek hebben 2 verschillende woonwensen:

De ene groep, waar mijn echtgenoot en ik onder vallen, wil graag grondgebonden wonen, gelijkvloers, ruime, lichte woonkamer, 2 a 3 ruime slaapkamers, genoeg bergruimte en- of ingebouwde kasten, buitenruimte zoals terras of tuin, in een woonwijk met goede voorzieningen op loopafstand. Eigenlijk zoals we nu wonen, maar dan in een (geschakelde) bungalow.

De andere groep wil bijna hetzelfde, maar dan in een appartement.

Wij hebben noodgedwongen voornamelijk appartementen bezichtigd, want wat wij willen is er eenvoudigweg niet. Die bezochte appartementen zijn meestal 30a 40 jaar oud, hebben zeer lage plafonds, overkapte terrassen, waardoor er geen of weinig zonlicht binnentreedt. En als er dan een passend appartement is , dan praat je over een half miljoen of meer qua prijs.

Het moet toch mogelijk zijn, om de politiek en de gemeenten ervan te doordringen dat de woonbehoefte er nu al en de komende decennia heel anders uitziet dan waar men nu mee rekent? Dit probleem speelt toch landelijk en al jaren?

Kan er niet een Taskforce worden opgericht die zich hiervoor sterk maakt? SIR-55 is er destijds al mee begonnen, en in Purmerend heeft dat weliswaar geleid tot 1 a 2 projecten, maar op lelijke locaties. Daar word je niet vrolijk van. De woningen zelf zijn inhoudelijk prima, maar aan de buitenkant foeilelijk.

Ik dacht dat jouw ervaringen ook al uitwijzen dat clusters seniorenwoningen op de juiste locaties, juist gewild zijn.

Enfin, ik schrijf maar eens even mijn ervaringen en frustraties van me af en wellicht heb je iets aan mijn hersenspinsels.

Fijn weekend en tot horens,

Ronette

Drie schaalniveaus

We werken aan Senior Smart Living in drie schaalniveaus. Van klein naar groot hebben die de volgende (werk)namen meegekregen: intiem, light en excellent. De grootste variant gaat uit van meer dan 200 woningen, de kleinste van minder dan 50. Afhankelijk van de woningvraag per gemeente en de omvang van de locatie zullen we kiezen voor een kleinere dan wel grotere opzet. Deze keuze is vooral terug te vinden in het aantal voorzieningen dat we op een locatie kunnen realiseren. Waar deze voorzieningen in het schaalniveau “intiem” in beginsel beperkt blijven tot een gemeenschappelijke ruimte met kookgelegenheid en een nauwe samenwerking met sport en vrije tijdsvoorzieningen op korte afstand, kiezen we in de “excellent” variant voor voorzieningen als fitness, tennis, zwembad, bibliotheek, grand café, jeux des boules en een algemene gemeenschappelijke ruimte. Een en ander afgestemd op de locale situatie en de wensen van de betrokken bewoners ter plaatse.

In de verschillende Senior Smart Living ontwikkelingen zullen we elk van de genoemde schaalniveaus aan de orde laten komen. Voor elke variant geldt bovendien dat ze onderdeel worden van een omvangrijker netwerk.

We zitten niet stil …

Het is de laatste tijd wat stil op de site. Een stilte voor de storm. De afgelopen week hebben we met vier gemeenten in de provincies Zuid-Holland en Noord-Holland zeer constructieve gesprekken gevoerd, en voor de komende week staat een vijfde op ons programma. Ook deze gemeente in de provincie Utrecht lijkt voornemens Senior Smart Living ruimte te bieden om te komen tot een realistisch ontwikkelingsproject. Binnenkort volgt meer en concretere informatie.

Daarnaast voeren we ook nog gesprekken in Gelderland, waarover in de lente meer te vertellen valt.