Informatiebijeenkomst 25 maart

Een prachtige opkomst! Met z’n vijfenvijftigen zitten we ingeklemd tussen een drumstel en vele keyboards in het muzieklokaal van Lyceum Schravenlant voor de eerste informatiebijeenkomst over ParkEntree. Die werd woensdagmiddag 25 maart georganiseerd door het team van Senior Smart Living.

ParkEntree is wonen voor leeftijdsgenoten op een mooie locatie net ten noorden van de binnenstad van Schiedam; een nieuwbouwproject alwaar we in co-creatie met de doelgroep de kernwaarden verbinden, genieten en ontplooien gaan realiseren in woningen en voorzieningen.

Namens Senior Smart Living is het planteam aanwezig dat de komende maanden de planvorming zal begeleiden. Dat zijn Tineke Groenewegen, Mona Rademaker en Nicola Brkic (namens projectontwikkelaar Blauwhoed), architect Wilco van Oosten (Inbo) en conceptontwikkelaar Alex Sievers (Beyond Now).

Alex verzorgt de aftrap. Hij neemt ons mee in de uitgangspunten en ambities in de conceptontwikkeling die aanleiding waren om te starten met ParkEntree. Dat is een mix van beleidsgerichte aspecten en wensen en eisen die eerder door 55-plussers zijn geuit in gesprekken over Senior Smart Living. Waar hebben we het dan zoals over? Bijvoorbeeld over onze ambitie om buurten te realiseren waar mensen minder behoefte hebben aan zorg en waar eenzaamheid minder voorkomt. Of ons doel gewoon heerlijke woningen te maken in een buurt waar je ook nog eens, als je dat wilt, de buurtbewoners kunt leren kennen. Waar je niet anoniem hoeft te leven.

Vervolgens neemt Tineke het stokje over en gaat in op de kwaliteiten van de locatie die bijna te zien is door het raam van ons muzieklokaal. Ze toont een eerste ideeënschets voor ParkEntree; een schets zonder waarde anders dan dat die ons helpt het ontwerpproces verder te kunnen vormgeven, en waarover we met elkaar in gesprek kunnen gaan. Interessante elementen in de schets zijn de verschillende bouwvormen en een doorkijkje naar een mogelijke volgende fase voor ParkEntree. Ook vertelt Tineke van het kleinschalige karakter dat we nastreven voor de bebouwing en de planning die uitgaat van start bouw in 2016.

Na de pauze gaan Alex, Tineke en Wilco in gesprek over woningen en woonomgevingen. Over sferen, gevelbeelden, dure en minder dure huizen, en over de wens om tot voorzieningen te komen die voor een breed publiek toegankelijk en betaalbaar zijn. Maar ook over de lef die we met elkaar nodig hebben om onze ambities waar te maken. Daar gaan we graag voor.

Een eerste beeld van wat de geïnteresseerde bezoekers vinden en willen hebben we alvast verzameld in de vorm van een flinke stapel post-it’s. Groene voor goede aspecten in ons plan, blauwe voor verbeterpunten en roze voor vragen. Wat leveren die op? Veel meer groen dan blauw en roze in ieder geval. Een heel kleine bloemlezing van wat goed gevonden werd: goed dat senioren zelf gevraagd worden om mee te doen, goed dat jullie aandacht hebben voor voorzieningen in allerlei vormen, woningen gezien met mooie uitstraling, mooie balkons of veranda’s. De vragen en verbeterpunten betreffen met name de onduidelijkheid: wat wordt de prijs, hoe hoog wordt er gebouwd, hoe energiezuinig wordt ParkEntree en kan ik een auto of fiets kwijt. Daarmee, en de verschillende andere suggesties, gaan we aan de slag.

Op 21 april organiseren we de tweede bijeenkomst. Op de agenda staan dan onder meer de eerste ontwerp ideeën, de resultaten uit onze online enquête en een gesprek over wensen en eisen. We nodigen u graag daarvoor uit.

Locatie: Lyceum Schravenlant
Kijk op www.parkentree.nl voor de meest recente informatie over deze bijeenkomst

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.