Drie schaalniveaus

We werken aan Senior Smart Living in drie schaalniveaus. Van klein naar groot hebben die de volgende (werk)namen meegekregen: intiem, light en excellent. De grootste variant gaat uit van meer dan 200 woningen, de kleinste van minder dan 50. Afhankelijk van de woningvraag per gemeente en de omvang van de locatie zullen we kiezen voor een kleinere dan wel grotere opzet. Deze keuze is vooral terug te vinden in het aantal voorzieningen dat we op een locatie kunnen realiseren. Waar deze voorzieningen in het schaalniveau “intiem” in beginsel beperkt blijven tot een gemeenschappelijke ruimte met kookgelegenheid en een nauwe samenwerking met sport en vrije tijdsvoorzieningen op korte afstand, kiezen we in de “excellent” variant voor voorzieningen als fitness, tennis, zwembad, bibliotheek, grand café, jeux des boules en een algemene gemeenschappelijke ruimte. Een en ander afgestemd op de locale situatie en de wensen van de betrokken bewoners ter plaatse.

In de verschillende Senior Smart Living ontwikkelingen zullen we elk van de genoemde schaalniveaus aan de orde laten komen. Voor elke variant geldt bovendien dat ze onderdeel worden van een omvangrijker netwerk.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.