Informatiebijeenkomst ParkEntree

Op 25 maart organiseert het team van senior Smart Living een informatiebijeenkomst in het Schravenlant Lyceum in Schiedam. Dit is juist naast de locatie die we komende maanden met de doelgroep gaan ontwikkelen. Klik op het beeld hieronder voor meer informatie.

Woensdag 11 maart

Woensdag 11 maart zal het team van Senior Smart living de eerste overeenkomst tekenen met een Nederlandse gemeente om een ontwikkeling te starten op basis van onze visie en aanpak. De locatie die in een eerste fase aan zo’n 70-120 woningen de ruimte geeft, willen we graag in co-creatie met u willen ontwikkelen. Dat doen we in een werksessie op de locatie. Volgende week kunnen we meer vertellen over de exacte locatie, de planning, de data en meer. Graag tot dan.

Visie en missie in een korte film

In aanloop naar de eerste intentieovereenkomst van Senior Smart Living in februari, willen we onze visie en missie in een korte film publiceren. Aan de grondslag van dit filmpje liggen vele gesprekken en werksessies die we met onze doelgroep, de actieve 55-plusser die graag willen wonen, werken en recreëren met leeftijdsgenoten, hebben gehouden. In februari sluiten we met een gemeente een eerste intentieovereenkomst om de ontwikkeling van Senior Smart Living concreet op te pakken. Een prachtig moment. Fijn dat we heel binnenkort meer kunnen vertellen.

Een brief van Ronette

Goedemorgen Alex,

Ik wil je verslag doen van mijn ervaringen van de afgelopen maanden, waarin ik op zoek ben gegaan naar een ”seniorenwoning”. Dat laatste valt niet mee, erger nog, eigenlijk wordt er totaal niet geanticipeerd op de woonbehoefte van oudere doorstromers die iets anders willen dan een 3- kamerflat van 60m2.

Ik heb het laatste half jaar 3 makelaars op bezoek gehad voor een vrijblijvende woningbepaling, want je wilt natuurlijk eerst weten wat je globaal aan verkoopprijs kunt verwachten, alvorens de volgende stap te zetten. Het lijkt wel of er prijsafspraken zijn gemaakt, want nadat de makelaars eerst de woning grondig inspecteren en minutieus noteren welke verbeteringen c.q. moderniseringen er zijn aangebracht, wordt de cruciale vraag naar de WOZ-waarde gesteld. Zodra je die bekend maakt, wordt de verkoopprijs daar op gebaseerd. Maar goed, dit even terzijde.

Het gaat om het totaal gebrek aan doorstroomwoningen voor 55+ers, die nog (lang) niet toe zijn aan een (te klein) appartement of een aanleunwoning. De projectontwikkelaars zouden goede zaken kunnen doen door met makelaars en gemeenten te inventariseren wat de woonbehoefte is van deze doelgroep. Dus nog even los gezien van een een complete Seniorenstad. Gewoon, de individuele woonbehoefte.

De makelaars die ik heb gesproken zeggen stuk voor stuk dat ze al 20 jaar geleden hebben gesignaleerd dat er voornamelijk wordt gebouwd voor jonge gezinnen en starters en dat er totaal geen rekening wordt gehouden met de grote groep senioren, waarover men zich in de dagelijkse politiek op andere vlakken (zorg en “vermogen”) zo druk maakt.

Jij weet als geen ander hoe senioren willen wonen, dat is allemaal geïnventariseerd. De senioren die ik spreek hebben 2 verschillende woonwensen:

De ene groep, waar mijn echtgenoot en ik onder vallen, wil graag grondgebonden wonen, gelijkvloers, ruime, lichte woonkamer, 2 a 3 ruime slaapkamers, genoeg bergruimte en- of ingebouwde kasten, buitenruimte zoals terras of tuin, in een woonwijk met goede voorzieningen op loopafstand. Eigenlijk zoals we nu wonen, maar dan in een (geschakelde) bungalow.

De andere groep wil bijna hetzelfde, maar dan in een appartement.

Wij hebben noodgedwongen voornamelijk appartementen bezichtigd, want wat wij willen is er eenvoudigweg niet. Die bezochte appartementen zijn meestal 30a 40 jaar oud, hebben zeer lage plafonds, overkapte terrassen, waardoor er geen of weinig zonlicht binnentreedt. En als er dan een passend appartement is , dan praat je over een half miljoen of meer qua prijs.

Het moet toch mogelijk zijn, om de politiek en de gemeenten ervan te doordringen dat de woonbehoefte er nu al en de komende decennia heel anders uitziet dan waar men nu mee rekent? Dit probleem speelt toch landelijk en al jaren?

Kan er niet een Taskforce worden opgericht die zich hiervoor sterk maakt? SIR-55 is er destijds al mee begonnen, en in Purmerend heeft dat weliswaar geleid tot 1 a 2 projecten, maar op lelijke locaties. Daar word je niet vrolijk van. De woningen zelf zijn inhoudelijk prima, maar aan de buitenkant foeilelijk.

Ik dacht dat jouw ervaringen ook al uitwijzen dat clusters seniorenwoningen op de juiste locaties, juist gewild zijn.

Enfin, ik schrijf maar eens even mijn ervaringen en frustraties van me af en wellicht heb je iets aan mijn hersenspinsels.

Fijn weekend en tot horens,

Ronette

Drie schaalniveaus

We werken aan Senior Smart Living in drie schaalniveaus. Van klein naar groot hebben die de volgende (werk)namen meegekregen: intiem, light en excellent. De grootste variant gaat uit van meer dan 200 woningen, de kleinste van minder dan 50. Afhankelijk van de woningvraag per gemeente en de omvang van de locatie zullen we kiezen voor een kleinere dan wel grotere opzet. Deze keuze is vooral terug te vinden in het aantal voorzieningen dat we op een locatie kunnen realiseren. Waar deze voorzieningen in het schaalniveau “intiem” in beginsel beperkt blijven tot een gemeenschappelijke ruimte met kookgelegenheid en een nauwe samenwerking met sport en vrije tijdsvoorzieningen op korte afstand, kiezen we in de “excellent” variant voor voorzieningen als fitness, tennis, zwembad, bibliotheek, grand café, jeux des boules en een algemene gemeenschappelijke ruimte. Een en ander afgestemd op de locale situatie en de wensen van de betrokken bewoners ter plaatse.

In de verschillende Senior Smart Living ontwikkelingen zullen we elk van de genoemde schaalniveaus aan de orde laten komen. Voor elke variant geldt bovendien dat ze onderdeel worden van een omvangrijker netwerk.

Artikel in Geron

Voor het septembernummer van Geron schreef Alex Sievers het artikel “Ondernemend ouder worden in Senior Smart Living”. Een artikel over de kracht en de drive van mensen met een iets hogere leeftijd, over participatie en over de grote behoefte aan woonmilieus die senioren faciliteren in ondernemend ouder worden.

U kunt het artikel hier downloaden.

geron-omslag-75dpi

Een middag in Baarn

Samen met de Seniorenraad in Baarn organiseren wij een middag om te praten over wensen en eisen van een ieder die ouder wordt. Alex Sievers en Annelies van der Nagel van het bureau Beyond Now zijn daarbij aanwezig om te vertellen over hun ideeën rond Senior Smart Living.

De middag vindt laats op 14 oktober vanaf 14.00 uur, in Baarn in gebouw De Leuning, Oranjestraat 8. Ook de gemeente en de Woningstichting Eemland zijn die middag aanwezig.

Ook gaan we met elkaar in gesprek over onze woonwensen, woonideeën, en ideeën over (vrijwilligers)werk, welzijn en zorg. Uw eerste suggesties kunt u alvast kwijt in een korte online enquête. Deze kunt u hier vinden. De resultaten presenteren we dan ook aan u op de 14de.

enquete

Uiteraard gaan we vervolgens na hoe we alle ideeën ook kunnen realiseren in Baarn.

Komt u ook met ons meedenken?

We zitten niet stil …

Het is de laatste tijd wat stil op de site. Een stilte voor de storm. De afgelopen week hebben we met vier gemeenten in de provincies Zuid-Holland en Noord-Holland zeer constructieve gesprekken gevoerd, en voor de komende week staat een vijfde op ons programma. Ook deze gemeente in de provincie Utrecht lijkt voornemens Senior Smart Living ruimte te bieden om te komen tot een realistisch ontwikkelingsproject. Binnenkort volgt meer en concretere informatie.

Daarnaast voeren we ook nog gesprekken in Gelderland, waarover in de lente meer te vertellen valt.

Werksessie in Zaanstad – bent u erbij?

Verbinden, genieten, ontplooien … leven in Zaanstad?
In de ontwikkeling van Senior Smart Living zijn we in gesprek met enkele gemeenten. Sommige trajecten lijken wat sneller te gaan, in andere gemeenten komen locaties iets later beschikbaar. Mogelijk behoren voor wat betreft planning en fasering de gemeenten Rijswijk en Zaanstad tot de koplopers. Voor beide plekken willen we graag de reële interesse peilen en de mogelijke en wenselijke uitwerking voor Senior Smart Living op locatie uitwerken. We willen u dus graag uitnodigen om met ons aan de slag te gaan in twee verschillende workshops.

Hoe wilt u wonen?
Op vrijdag 4 april tussen 13.30 en 16.00 uur organiseert de gemeente Zaanstad samen met het team van Senior Smart Living een werksessie in Zaandam. Samen met u willen we nagaan wat aantrekkelijke locaties zijn voor nieuwe woonconcepten voor senioren en waar en hoe Senior Smart Living in deze gemeente een plek zou kunnen krijgen. Ook horen we graag van u hoe uw volgende woning en woonomgeving er dan uit zou moeten zien.

Zaandam, als hart van Zaanstad is de laatste jaren sterk vernieuwd, met een attractief en gezellig stadscentrum. De stad is goed bereikbaar met de trein en ligt temidden van fraaie natuur zoals het llperveld. Ook de Zaan met zijn historische plekken als de Zaanse Schans en de Verkadefabriek is een lust voor het oog.

Als potentieel geïnteresseerde bewoner bent U van harte welkom op onze werksessie in Zaandam. Deze vindt plaats in het stadhuis van Zaanstad. Laat u het even aan ons weten als u erbij bent? Mail dan naar alex@beyondnow.nl of annelies@beyondnow.nl of bel ons op 06 50685175.

IMG_7342