Resultaten enquête

De afgelopen maanden hebben we een enquête uitgezet over ons project Senior Smart Living en de eerste concrete ontwikkeling daarvan: ParkEntree in Schiedam. 262 mensen, allen ouder dan 55, hebben hun ideeën in deze enquête met ons gedeeld. De respondenten zijn vaak mensen die via de website van ParkEntree geattendeerd zijn op de enquête, en zo verwachten wij, op zijn minst enigszins geïnteresseerd zijn in dit project. In deze blog zullen we enkele bevindingen uit de enquête delen.

Als we vragen naar maximaal drie dingen waar de respondenten blij van worden komt een mooie mix van genieten, verbinden en ontplooien – de kernwaarden die we met Senior Smart Living willen waarmaken – naar voren. “Lekker in de zon zitten”, “Hobby’s en sporten” en “Samen leuke dingen doen”, scoren alle ruim boven 60%. Maar ook “Iets voor anderen betekenen” en “Kennis vergaren en delen” past goed bij de doelgroep.

Vervolgens stelden we de volgende vraag: Als u nadenkt over uw ideale woonsituatie voor de nabije toekomst, welke maximaal drie dingen zijn dan belangrijk? Het meest gegeven antwoord was met 84% “een huis om onbezorgd oud te worden”. Niet geheel verwonderlijk wellicht, zoals ook de “veilige omgeving” en het “weinige onderhoud aan huis en tuin” het met ruim 70% heel goed doen. Helemaal onderaan scoort “het blijven wonen in de mij vertrouwde gemeenschap of buurt” slechts 27%. De doelgroep laat zich duidelijk niet tegenhouden om te verhuizen naar een andere omgeving als daar de leefkwaliteit die zij voorstaan te vinden is. Voorzieningen in de nabijheid worden op prijs gesteld (67%), maar dat hoeven niet echt zorgvoorzieningen te zijn gezien de score van slechts 33%. Bijzonder is natuurlijk dat overheidsbeleid vaak juist uitgaat van het blijven wonen in de eigen buurt en de directe nabijheid van zorgvoorzieningen.

In volgende vragen zijn we ingegaan op wensen rond huur en koop, verhuisgeneigdheid en dergelijke. 23% heeft geen verhuisplannen of gaat daar pas na 5 jaar nadenken over een verhuizing. Meer dan 60% ziet zichzelf binnen twee jaar wel verhuizen. Een grote groep derhalve.

Iets meer dan de helft van deze groep zoekt een gelijkvloers appartement. Iets minder dan de helft zoekt het grondgebonden, waarbij ook een gelijkvloerse vorm de voorkeur geniet. Een klein deel, 4%, is op zoek naar een groepswoning met gedeelde voorzieningen.

Ook aardig als we kijken naar de wensen: de groep met een voorkeur voor koop is even groot als de groep met een voorkeur voor huur. Velen weten het ook nog niet. Aanbod schept in deze ook een vraag.

Tot slot vroegen we ook naar diensten en de eigen inzet van de senioren in hun woonomgeving. Interessant is om te zien dat slechts 28% van de respondenten niet via vrijwillige inzet wil bijdragen. Alle anderen willen dat wel, waarbij het runnen van een gemeenschappelijke voorziening erg populair is. Meer dan 45% van de respondenten ziet zichzelf hierin een rol spelen. Onderhoud van gemeenschappelijke ruimten en het organiseren van activiteiten scoren iets minder, maar bieden mooie haakjes om in Senior Smart Living te komen tot een buurtje waar mensen met elkaar willen werken aan sociale duurzaamheid.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.