Eerste resultaten enquête – de koplopers

Zoals eerder al medegedeeld hebben we onlangs een enquête gelanceerd over seniorenstad, en allereerst onder de mensen die ons al enkele jaren volgen en een paar anderen. Met name de koplopers, zou je kunnen zeggen. Dank voor uw deelname als u de enquête heeft ingevuld! In de komende weken zullen we via het platform Goed & Wel de enquête onder een grotere groep mensen onder de aandacht brengen. De resultaten daaruit communiceren we zo rond de zomer.

In beide enquêtes vragen we mensen onder meer naar hun interesse in seniorenstad en hun verwachtingen bij het wonen en leven alhier. Het enthousiasme voor seniorenstad is enorm. Graag geven we u als betrokkene alvast een voorproefje van de eerste resultaten.

img95987a

Van de bijna 200 mensen die de enquête tot nu toe hebben ingevuld, wil zo’n 40% graag in seniorenstad wonen. 43% weet het nog niet, maar staat er zeker voor open. Veel gehoorde argumenten om in seniorenstad te willen wonen: Wonen met gelijkgestemden – mensen met dezelfde belangstellingen. Actief zijn! Voorzieningen en activiteiten in je buurt die zijn afgestemd op de wensen van senioren en “waar je met behoud van zelfstandigheid en vrijheid sámen gebruik van kunt maken.” Comfort, rust en vrijheid. En, “het is een veilig gevoel om omringd te zijn door mensen die naar elkaar omzien.” Meer dan de helft van de potentiële toekomstige bewoners in seniorenstad (52%) zou bovendien graag op vrijwillige basis iets willen betekenen of ontplooien in seniorenstad; 18% zou graag iets willen ondernemen op betaalde basis. Van de mensen die niet in seniorenstad willen wonen (17%) is de belangrijkste reden dat zij graag wonen tussen mensen van alle leeftijden.

Een groot deel van de mensen die in seniorenstad wil wonen (41%) denkt graag vanaf het begin mee met de professionals over het concept van seniorenstad: wat er komt en hoe het eruit komt te zien. Daarnaast willen mensen graag meedenken over het ontwerp van hun eigen huis (32%) of over de inrichting van de openbare ruimte (23%). In het ontwikkelproces van seniorenstad bieden we dan ook voor al deze manieren van betrokkenheid de ruimte.

We vragen in de enquête ook naar de bereidheid van mensen om voor seniorenstad naar een andere regio te verhuizen. 24% wil dat niet; maar liefst 76% zou dat zeker overwegen. Natuurlijk hangt dat ook af van waar seniorenstad dan gebouwd wordt…

Op dit moment voeren wij gesprekken met gemeenten in vier Nederlandse regio’s. In de enquête toetsen we naar welke van deze regio’s de voorkeur uitgaat. Tot nu toe gaan de meeste stemmen naar de Zuidrand van de Veluwe, gevolgd door de Bollenstreek tussen Leiden en Haarlem. Op de derde plaats komt het Plassengebied tussen Amsterdam en Utrecht en als vierde de groene regio tussen Den Haag en Rotterdam.

De enquête staat nog steeds op internet. De aankomende weken willen we nog meer mensen de gelegenheid geven om de enquête in te vullen, zodat we een nog beter beeld krijgen van de voorkeuren en verwachtingen van geïnteresseerden in seniorenstad. U kunt ons daarbij helpen door de link van de enquête ook binnen uw eigen vriendenkring rond te sturen. Zodra er weer resultaten bekend zijn koppelen we deze natuurlijk aan u terug.

Op 5 juli organiseren we weer een workshop met geïnteresseerde bewoners.

Hartelijke groet,

Namens het team van seniorenstad,

Alex Sievers