Seniorenstad is ook Senior Smart Living

Seniorenstad is ook Senior Smart City en Senior Smart Living.

Helaas is het soms makkelijker om in het engels uitdrukking te geven aan ideeën of om aansluiting te vinden bij de in ons land gebruikelijke terminologie. Omdat we voor Seniorenstad het gedachtengoed van Smart City en Smart Living aansprekend vinden, willen we (een beetje tegen onze gewoonte) deze engelse termen gaan gebruiken.

Waar hebben we het over? Een Smart City houdt een woonomgeving in, die op een slimme manier gebruik maken van nieuwe technologieën. Dat zijn bijvoorbeeld technologieën die een bijdrage leveren in:

duurzaamheid met minder energieverbruik;
een schone buurt;
een optimale (en goedkopere) mobiliteit;
een goede bereikbaarheid van goede zorg;
supersnel internet;
gemakkelijke communicatie;
veiligheid;
leefbaarheid en economie;
comfort in en om huis;
organisatie en beheer;
groen en watersystemen

De nieuwe termen te spijt, blijft het nog steeds ons streven om in en om huis slimme, handige en niet gekunstelde oplossingen hebben voor zaken van alledag. We spraken al eens eerder van elektrisch vervoer wat mogelijk een denkrichting kan zijn om de straten minder vol te laten staan met blik en daarnaast meer groen en meer gebruiksruimte kan teruggeven aan de buurt. Maar ook zaken als straatverlichting op basis van beweging, slimme systemen voor een prettig klimaat in huis of gemakkelijke manieren van communicatie met buurtgenoten of met zorgprofessionals zouden onderdeel van ‘smart living’ kunnen zijn. Nog toekomstgerichter, waardevaster en gebruiksvriendelijker door nieuwe technieken dus.

Wat vindt u van deze richting? Spreekt het u aan of niet?

smart-city-cloud