Zo wil ik wel 150 worden

We worden ouder. Met z’n allen. Tegelijkertijd zijn we op hogere leeftijd actiever en gezonder dan de toenmalige bejaarden van nog slechts enkele decennia terug. Maar hoe kijken wij tegen de toekomst aan? In dat kader is de vraag interessant “hoe wij wel 150 zouden willen worden?” En natuurlijk wat daarvoor zou moeten gebeuren, want dingen gaan niet vanzelf.

Op hoofdlijnen gaat het, denken wij, om invulling van de kernwaarden verbinden, genieten, ontplooien … leven. Maar de invulling van deze waarden zal van persoon tot persoon verschillen. Graag nodigen wij u uit om met ons uw ideeën te delen over “zo wil ik wel 150 worden”.

In ons project ParkEntree in Schiedam willen wij een gastvrouw of gastheer inzetten om elkaar te helpen onze dromen te blijven waarmaken. Deze gastvrouw of gastheer kan een externe kracht zijn, maar mogelijk ook één van de bewoners. Waarnaar gaat uw voorkeur uit? Iemand van buiten of een bewoner? Of ziet u zichzelf ook in zo’n rol actief zijn, al dan niet samen met anderen?

Uw reacties zijn zeer welkom. U kunt uw reacties sturen via deze site, de mail of via de facebookpagina Facebook.com/zowilikwel150worden